Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelmisel istunginädalal otsustasid koalitsiooni kuuluvad erakonnad ja Riigikogu juhatus võtta opositsioonilt ära parlamentaarse demokraatia instrumendid ning seetõttu soovib Keskerakonna fraktsioon õiguskantsleri hinnangut sellele, ütles õiguskomisjoni aseesimees Anastassia Kovalenko-Kõlvart.

“Õiguskantsler on rõhutanud, et sadade muudatusettepanekute esitamine, pikkade kõnede pidamine ja vaheaegade võtmine on oluline valijate eest seismise vahend,” lausus Anastassia Kovalenko-Kõlvart. “Läbi selle seistakse mõne konkreetse, suurte majanduslike mõjudega või muul põhjusel esindatavale valijarühmale kõvasti korda mineva eelnõu vastu. Õiguskantsleri sõnul obstruktsiooni ei saa, ei tohi ega ole vaja keelata, kuna see on parlamentarismi osa. Obstruktsioonid konkreetsete eelnõude vastu on alati olnud ning see on andnud võimaluse kas jõuda koalitsiooniga kokkulepeteni või näidata valijatele, et nende huvide eest on seistud.”

“Täna tekib kahtlus, et koalitsioon soovib sellisel viisil, ilma sisulise debati ja muudatusettepanekute menetluseta, läbi suruda kõik ebapopulaarsed ja läbimõtlemata eelnõud. Olgu selleks kas automaks, suhkrumaks, trahvide ja riigilõivude mitmekordne suurendamine või miskit muud sarnast. Seetõttu on oluline saada sellisele koalitsiooni käitumisele nii õiguslik kui ka moraalne hinnang,” lisas ta.

Anastassia Kovalenko-Kõlvarti sõnul on Keskerakonna fraktsioon seisukohal, et Riigikogu juhatus on opositsiooni tegevust piirates eksinud mitmete põhiseadusest tulenevate printsiipide vastu. “Põhiseadusest tuleneb mandaadi teostamise võimaluste võrdsuse nõue ehk Riigikogu liikmeid on keelatud ebavõrdselt kohelda neile kuuluva mandaadi teostamisel. Samuti tuleneb põhiseadusest parlamendivähemuse kaitse nõue,” märkis Keskerakonna saadik.

Anastassia Kovalenko-Kõlvart märkis, et põhiseaduse kommenteeritud väljaanne ütleb, et Riigikogu liige ei esinda üksnes oma valijate või valimisringkonna huve, vaid ta teostab riigivõimu kogu rahva esindajana. “Käesolevat peavad meeles pidama ka Riigikogu juhatuse esindajad, et olukorras, kus nemad piiravad opositsiooni tegevust, lähevad nad tõsiselt vastuollu selle arusaamaga, sest nad tõkestavad korraga suure osa rahva kaasarääkimise võimalust,” rääkis Riigikogu liige.

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikmed annavad tänasel istungil üle õiguskantsler Ülle Madisele arupärimise, milles uurivad, kas Riigikogu juhatuse ja koalitsiooni otsus piirata täiskogu istungitel vaheaegade võtmist on põhiseadusega kooskõlas.

Tagasiside