Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Jaak Aab nimetas kahetsusväärseks, et Reformierakonna ning Isamaa ja Res Publica saadikud jätsid täna toetuseta Keskerakonna ettepaneku hüvitada töötule sõidukulud Eesti Töötukassasse vastuvõtule tulemiseks.

„See näitab, et valitsusparteide jaoks pole töötuid inimesi olemas,“ ütles endine sotsiaalminister Aab. „Nii jätab riik inimesed oma muredega üksi. Töötud inimesed ei sobi Reformierakonna maailmapilti.“

Keskerakonna ettepaneku kohaselt oleks töötul, kelle elukoht on väljaspool omavalitsust, kus asub Eesti Töötukassa kohalik osakond, õigus saada üks kord 30 päeva jooksul sõidutoetust Eesti Töötukassasse vastuvõtule tulemiseks.

Tööturuteenuste ja -toetuste seadus kohustab töötut käima vähemalt kord 30 päeva jooksul Töötukassas vastuvõtul, vastasel juhul teeb töötukassa otsuse isiku töötuna arveloleku lõpetamise kohta. „Töötukassa esindused asuvad 26 asulas, Eestis on aga 226 omavalitsust,“ märkis Aab.

Aab ütles, et vastuvõtul käimine toob väljaspool suuremaid asulaid elavale töötule kaasa vältimatuid kulutusi, mida talle täna ei kompenseerita. „Pikaaegsetel töötutel, kelle sissetulekuks on vaid toimetulekutoetus, võib maapiirkonnast vastuvõtule minemine osutuda just piletihinna pärast võimatuks,“ märkis Aab. „Nii loobuvad tuhanded inimesed Töötukassas käimisest, mis tähendab loobumist ka aktiivsest tööotsimisest. Töötukassa ei saa pakkuda neile koolitust ega abi, mis võimaldaks töötutel leida tööd.“

Aabi sõnul on kindlasti motiveerivam ja parem maksta töötutoetust, mis on seotud töö otsimisega, ja mitte toimetulekutoetust, mis on passiivne toetus ja ei ole otseselt seotud töö otsimisega.

Tagasiside