Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna Riigikogus esimesele lugemisele tulev Keskfraktsiooni algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu aitaks lahendada möödunud suvel koalitsioonihäältega vastuvõetud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses olevaid probleeme.

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni aseesimehe Mailis Repsi sõnul on antud seaduses mitmeid murekohti, millest teravamana võiks välja tuua kooli tugispetsialistide endiselt lahendamata rahastamisküsimused.

“Kohalike omavalitsuste juba varasemate eelarvekärbete tõttu on nende tulubaas seisus, kus ei ole võimalik tugispetsialistide tööd rahastada. Tekib reaalne oht, et tugispetsialistid kaovad koolidest, mis omakorda halvendab õpilaste olukorda. Seega on oluline, et tugispetsialistide teenuse rakendamiseks loob võimalused kooli pidaja koostöös riigiga ning et ka tugispetsialistidele kehtestatakse sarnaselt õpetajatega töötasu alammäär.”

Repsi sõnul valmistab muret ka asjaolu, et uue seaduse kohaselt on riigieksam läbitud juhul, kui õpilane saab ühe punkti.

“Kindlasti ei saa me leppida sellise absurdse olukorraga, kus riigieksam on sooritatud nii ühe kui ka 20 punktiga maksimaalsest tulemusest,” rääkis Reps, “seega oleme teinud ettepaneku, et riigieksam oleks sooritatud kui saavutatud on vähemalt 20 protsenti maksimaalsest tulemusest.”

Esitatud eelnõu taastaks ka õpetajate atesteerimise ning klassijuhatajatasud. Uue eelnõu kohaselt ei tohi õpetajad klassi ees anda rohkem kui 21 ainetundi, mille eesmärk on kaitsta õpetajaid läbipõlemise eest.

 

Lisainfo:

Jaan Männik

[email protected]

 

Tagasiside