Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon algatas kriminaalmenetluse seadustiku muutmise, et suurendada kontrolli jälitustegevuse üle ning tagada inimeste privaatsuse parem kaitse.

Keskerakonna algatatud eelnõu tagab inimestele privaatsuse ning välistab nende laialdase ja kontrollimatu jälitustegevuse.

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige ning Põhiseaduskomisjoni aseesimees Deniss Boroditš selgitas eelnõu kolme põhilist teesi: „Esiteks antakse jälitustoimingute loa väljastamise õigus ainuisikuliselt eeluurimiskohtunikule ning likvideeritakse prokuratuuri kui asjast huvitatud poole võimalus seda teha. Teiseks moodustatakse kohtu juurde asjatundjate komisjon, mis töötab põhjalikult läbi jälitustoimingute taotlused ning vähendab kohtunike senist suurt töökoormust. Kolmandaks vähendatakse vahi all hoidmise perioodi kümne päevani, mida on võimalik kuni pooleks aastaks eeluurimiskohtuniku taotlusel kuu kaupa pikendada.“

 „Seadusemuudatus viib kriminaalmenetluse seadustiku kooskõlla põhiseadusega ning lõpetab olukorra, kus on võimalus jätta inimene teavitamata tema suhtes läbi viidud jälitustoimingutest. Sellise muudatuse vajalikkust on rõhutanud ka õiguskantsler.“

„Eelnõu väljatöötamise tingis vajadus viia 2012. aastal kehtima hakkavad normid jälitustoimingute osas kooskõlla Eesti poolt ratifitseeritud Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste Kaitse Konventsiooniga ning rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetega,“ lõpetas Boroditš.

Tagasiside