Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel Riigikogu istungil läbis esimese lugemise Keskerakonna fraktsiooni algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise eelnõu, millega tagataks tulevikus koolides töötavatele tugispetsialistidele igal aastal laekuv riigieelarveline toetus, mis kataks nende tööjõukulud. Eelnõu algataja Mailis Repsi sõnul on taoline muudatus ääretult vajalik, sest tänapäeva kooli ja haridust ei ole võimalik ette kujutada ilma tugiteenusteta.

„Tugispetsialistid on oluline osa koolisüsteemist, eriti oludes, kus üha rohkem erivajadustega lapsi suunatakse tavakoolidesse. Sellistes oludes ei ole mõeldav, et riik ei toeta neile ülimalt vajalike spetsialistide olemasolu. Igal lapsel peab olema õigus saada vajalikku tuge kiirelt ja pädeva spetsialisti poolt. Eestis on hariduslike erivajadustega lapsi üle 23 000 ja nad moodustavad ligi 17 protsenti üldhariduskoolide õpilaste koguarvust. Meie ettepanek tagaks neile vajalikele spetsialistidele palga ja seeläbi ka olemasolu,“ rääkis endine haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Hetkel pakub riik koolidele tugispetsialistide teenust maakondlike nõustamiskeskuste kaudu ning vajadusel on võimalik sealseid spetsialiste kooli kutsuda. Paraku on tegemist siiski vaid teise tasandi teenusega ning pigem tuleb maakondlik spetsialist nõu andma vaid mõne väga erilise juhtumi puhul. „Kogu diskussiooni taga näeme aga õpilasi, kes vajavad varajast märkamist ning piisavat tuge, et ennast koolis hästi ja turvaliselt tunda. Erispetsialiste olemasolu on oluline ka õpetajatele, kes tugiteenuste puudumisel ise mitmekordse koormuse saavad ning teistele õpilastele, kelle õppetöö võib kannatada, kui abivajaja tähelepanu ei saa.“

Reps lisas, et kohalikud omavalitsused on väga erineva majandusliku võimekusega ning nende tulubaas on juba varasemate eelarvekärbete tõttu tihti seisus, kus lisakulud tugispetsialistidele ei ole lihtsalt jõukohased.

„Täna on koolidel sisuliselt võimalik tugispetsialiste palgata vaid juhul, kui direktorite ja õppealajuhatajate palgafondist või õpikute ja töövihikute vahenditest midagi üle jääb. Meie algatatud eelnõu muudaks seda. Olen veendunud, et tugispetsialistide töötasu tuleb riiklikult tagada. Vastav ettepanek läbis täna esimese lugemise ja ma siiralt loodan, et eelnõu ei jää pikaks ajaks sahtlisse seisma ning muutub kiiresti seaduseks,“ lõpetas Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Mailis Reps.

Teate edastas:
Jaan Männik
Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni pressiesindaja
Tel: +372 53 474 246
[email protected]

Tagasiside