Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon ei plaani osa võtta täna parlamendis lõpphääletusele tulevast Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmisest, millega langetataks kohalike omavalitsuste valimiste valimisiga tänaselt 18. eluaastalt 16. eluaastale. Riigikogu liikme Tarmo Tamme hinnangul ei saa Keskerakond antud eelnõule oma poolthäält anda seetõttu, et tegemist on pooliku lahendusega, mis noorte kaasamist tegelikkuses ei suurenda.

„Kui 16. aastane saab valimisõiguse, peaksid laienema ka teised õigused ja kohustused. Tänane lahendus on aga selgelt poolik. Me anname noortele valimisõiguse, kuid samas puudub neil kandideerimisõigus. Kuidas suurendab see nende kaasatust ühiskonnas? Keskerakonna ettepanek on tagada noorte suurem kaasatus läbi volikogude töösse kaasamise. Siis on noortel ka sisuliselt võimalik midagi muuta,“ sõnas Tarmo Tamm.

Saadik jätkas: „Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi esimees on välja toonud, et kuueteistkümneaastased noored ei ole valmis valima. 16-17-aastased on tema sõnul väga mõjutatavad ja noored ise ütlevad, et nad ei oska valida ja oma seisukohta kujundada. Valimisea langetamine peaks kaasa tooma ka noorte parema ettevalmistuse valimisteks. See tähendab, et üle tuleb vaadata praegune õppekava ja välja töötada õpilaste eale vastav ühiskonnaõpetuse aineprogramm, kuna praegusest põhikoolist saadavast valimisalasest kompetentsusest võib jääda väheseks. Seda aga planeeritud pole. Jällegi saame tõdeda, et teerullina läbisurutav plaan on poolikult tehtud.“

„Lisaks on õhus küsimus, kas tõesti on tegemist niivõrd tähtsa probleemiga, et peame selleks muutma põhiseadust. Seni ei ole põhiseadust muudetud märksa tähtsamate küsimuste puhul, näiteks presidendi otsevalimine. Keskerakonna soov on noori tänasest enam poliitika juurde tuua ning aktiivselt kaasata. Kuna aga tegemist on meie hinnangul pooliku lahendusega, ei saa me selle poolt olla,“ lõpetas Tamm.

Lisainfo:
Jaan Männik
Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni pressiesindaja
[email protected]

Tagasiside