Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eesti Keskerakonna juhtkond ja Riigikogu fraktsioon on korduvalt arutanud seksuaalse enesemääramise vanusepiiri tõstmist ning toetavad ettepanekut kehtestada uueks normiks 16 eluaastat, ütlevad Keskerakonna juhatuse liikmed Anneli Ott ja Tanel Kiik.

2020. aastal justiitsministeeriumi tellitud uuringust selgus, et elu jooksul on seksuaalse ahistamise või seksuaalvägivalla ohvriks internetis või väljaspool internetti langenud 45% 16–26-aastastest Eesti noortest. Kultuuriminister Anneli Oti sõnul aitab seksuaalse enesemääramise vanusepiiri tõstmine vähendada riski, et meie lapsi ja noori ähvardab oht täiskasvanute ebaterve käitumise poolt.

“Ühiskonnana on meil kohustus lapsi kaitsta ning liiga riskantne on eeldada, et iga laps suudab end 14-aastaselt kaitsta, kui seksuaalsuhe täiskasvanuga on ka seadusega lubatud,” märgib Anneli Ott. “Selle kõrval on aga äärmiselt oluline panna suuremat rõhku ka täiskasvanute ennetus- ja teavitustööle, et tõsta teadlikkust ning vältida laste vaimse ja füüsilise tervise kahjusid.”

“Vanusepiiri tõstmine aitab õrnas eas noori kaitsta ning tagab neile eakohase ja turvalise arengu,” toonitab tervise- ja tööminister Tanel Kiik. “Enamikes Euroopa Liidu riikides, sh meie naabritel on seksuaalse enesemääramise vanusepiir meist kõrgem. Laste seksuaalne väärkohtlemine on Eestis suureks probleemiks ja selle ärahoidmiseks saame terve ühiskonnana palju ära teha. Lisaks turvalistele peresuhetele tuleb enam tähelepanu pöörata ka lastele eakohaste teadmiste ja info pakkumisele. Koos seksuaalse enesemääramise vanusepiiri tõstmisega tuleb viia vähemalt 16. eluaastani ka abiellumise vanus.”

Tagasiside