Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon tegi täna eelnõule „Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi raamlepingust ja selle muudatustest tulenevatest kohustuste täitmisese tagamist“ tagasilükkamise ettepaneku, kuna Riigikogu kaasatus ja kontroll Eesti riigi garantiikohustuste üle peab olema suurem.

„Keskerakond ei seisa Euroopa solidaarsuse vastu, vaid vastupidi – peab seda ääretult oluliseks.“ sõnas Keskerakonna fraktsiooni liige Jüri Ratas. „Tõsi on aga see, et oleme olnud kriitilised selliste eelnõude ja otsuste osas, kus arutelusid on selgelt vähe. Kahe miljardi euro kohta otsuse langetamine kahe päevaga on selgelt kiirenduskursil vastu võetud vastutustundetu otsus.“

Ratase sõnul on täna selgelt vähe lahtirääkimisi, alternatiivide otsimist, selgitusi ning vastuseid sisulistele küsimustele. „Antud eelnõu kohaselt garanteerib Eesti raskustes euroalade liikmesriikide võlakohustusi 1,995 miljardi euro ulatuses, millele lisanduvad intressid – tegemist on praktiliselt 1/3 Eesti riigieelarvest. Peame arvestama, et iga allkiri, mille anname, eeldab meie võimekust tulevikus.“

„Paratamatult tuleb arvestada võimalusega, et garantii võib pöörduda ka täitmisele. Kas me oleme suutelised tulevikus selliseid rahalisi kohustusi kandma?“ märkis Ratas. „Paljud meist küsivad seda endalt, kuid kindlasti küsivad seda meie riigis elavad inimesed. Täna läheme selle eelnõu kohaselt toetama endast paremal elujärjel olevaid riike garantiiga, mis käib meile selgelt üle jõu.“

„Oleme sarnaselt õiguskantsleriga seisukohal, et Riigikogu kaasatus ja kontroll Eesti riigi garantiikohustuste üle peab olema suurem – eelnõu oleks pidanud sisaldama sätet, et iga garantii kohase väljamakse kinnitab Riigikogu,“ lisas Ratas.

„Me peame arvestama võimalusega, et garantii pöördub täitmisele täies mahus ning raha tuleb reaalselt välja maksta, seega peame ka teadma, kelle või mille arvelt me 2,5 miljardit eurot kinni maksame. Täna me seda ei tea, mistõttu pole seda eelnõu sellisel kujul võimalik toetada ning peame õigeks teha tagasilükkamise ettepanek.“ lõpetas Ratas.

 

Tagasiside