Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon algatas täna tööturuteenuste ja – toetuste seaduse muutmise, mille eesmärgiks on võimaldada töötutel osaleda avalikus töös senisest suuremas mahus, muutes ühes kuus lubatud töötundide arvu 50 tunnilt 80 tunnile.
 
 „Kehtiva seaduse kohaselt võib töötu osaleda avalikus töös mitte rohkem kui 50 tundi kuus,“ ütles Keskerakonna fraktsiooni liige Jüri Ratas.
 
„Olemasolev piirang on põhjendatud kahe asjaoluga: esiteks töötu kohustusega otsida tööd ja avalikus töös osalemise ajaline piirang peab jätma selleks piisavalt aega ning teiseks aitab see vältida juhtumeid, kus kohalikud omavalitsused sõlmivad hädaabitööde lepinguid ka siis, kui võiks sõlmida tähtajalisi töölepinguid.“
 
 Ratase sõnul jätaks piirang 80 tundi kuus töötule piisavalt vaba aega töö otsimiseks ja ei õigustaks samas tähtajalise töölepingu sõlmimata jätmist, kui selline vajadus esineb.
 
„Avalikus töös suuremas mahus osalemine võimaldaks töötul teenida kuni 810 krooni lisaraha kuus,“ märkis Ratas. „Eelnõus esitatud piirang võimaldab motiveerida töötuid senisest enam osalema avalikus töös ega kahjusta riigi ega kolmandate isikute huve.“
 
 Ratase sõnul suurendab seaduse vastuvõtmine omavalitsuste võimalusi rakendada töötuid avalikus töös.
 
 „Seaduse rakendamine ei suurenda kulutusi riigieelarvest,“ selgitas Ratas.
 
 
 
Tagasiside