Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon algatab täna tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise, mille eesmärgiks on võimaldada töötutel osaleda avalikus töös senisest suuremas mahus, muutes ühes kuus lubatud töötundide arvu 50 tunnilt 80 tunnile.

„Seaduse vastuvõtmine suurendab omavalitsuste võimalusi rakendada töötuid avalikus töös ning võimaldaks töötul teenida kuni 810 krooni lisaraha kuus,“ ütles Keskerakonna fraktsiooni liige Jaak Aab. „Seaduse rakendamine ei suurenda kulutusi riigieelarvest.“

Kehtiva seaduse kohaselt võib töötu osaleda avalikus töös mitte rohkem kui 50 tundi kuus.

„Olemasolev piirang on põhjendatud kahe asjaoluga: esiteks töötu kohustusega otsida tööd ja avalikus töös osalemise ajaline piirang peab jätma selleks piisavalt aega ning teiseks aitab see vältida juhtumeid, kus kohalikud omavalitsused sõlmivad hädaabitööde lepinguid ka siis, kui võiks sõlmida tähtajalisi töölepinguid,“ märkis Aab.

Aabi sõnul jätaks piirang 80 tundi kuus töötule piisavalt vaba aega töö otsimiseks ja ei õigustaks samas tähtajalise töölepingu sõlmimata jätmist, kui selline vajadus esineb.

Tagasiside