Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Keskerakonna fraktsioon esitas täna Riigikogule seaduseelnõu, millega viiakse Karistusseadustik vastavusse Eesti Vabariigi Põhiseaduse ning euroopalike tendentside ja normidega. Eelnõu muudab Karistusseadustiku §151, ning sätestab karistusseadustiku rakendamise juhul kui õhutatakse vihkamist, vägivalda ja diskrimineerimist.

„Meie Põhiseadus sätestab, et rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla ja diskrimineerimise õhutamine on seadusega keelatud ja karistatav. 2006. aastal muudeti aga Karistusseadustikku nii, et vihkamisele, vägivallale ja diskrimineerimisele õhutamine tõi kaasa kriminaalkaristuse vaid siis kui sellega põhjustati oht isiku elule, tervisele või varale,“ selgitas Keskerakonna fraktsiooni liige Yana Toom.

„Kui varem kasutati seda seaduse sätet aktiivselt praktiliseks võitluseks sotsiaalse vihavaenu õhutamise vastu, siis nüüd oleme olukorras, kus meie avalikus ruumis küll aeg-ajalt kõlavad vaenu ja vihkamist õhutavad üleskutsed, kuid sellise tegevuse eest keegi ei vastuta,“ märkis Toom. „Seejuures on aga üldteada laiaulatuslik vihkamisele õhutav keelekasutus näiteks Eesti internetiportaalides.“

„Meie seadusmuudatus võimaldab tõhustada võitlust nn vihavaenu õhutamise kuritegudega ja parandada Eesti rahvusvahelist mainet,“ lisas Toom.

Paranduste tegemine Karistusseadustiku paragrahvi 151 on põhjendatud ka vajadusega järgida Eesti euroopalikke ja rahvusvahelisi kohustusi. Eelnõu rakendab Euroopa Nõukogu 28. novembri 2008. aasta raamotsuse 2008/913/JSK sätteid ning täidab ÜRO ja Euroopa Nõukogu soovitusi, mis on suunatud Eesti kriminaalõiguse täiustamisele.
 

Tagasiside