Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna kogunenud Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikmed ja ministrid leidsid, et elanikkonna vaktsineerituse ja läbipõdemise tase, aga ka koroonaviiruse omikroni tüve tulek, on loonud olukorra, mis võimaldab avada Eesti ühiskonna kõigile. Keskerakond teeb ettepaneku kaotada alates 7. veebruarist COVID tõendi nõue, mis ei täida enam siseriiklikult oma eesmärki ning liikuda edasi kõigi piirangute leevendamisega.

2020. aasta alguses Eestisse jõudnud koroonaviirus on nõudnud kõikidelt Eestimaa inimestelt pingutusi, et selle pandeemia vastu seista, kaitsta ennast ja oma lähedasi. COVID-19 tõttu on haiglaravi vajanud enam kui 14 000 Eestimaa inimest, tuhanded pered on kaotanud sellele haigusele oma lähedasi. Tugevalt kannatada on saanud Eesti, Euroopa ja kogu maailma majandus. Paljud ettevõtted on sulgenud uksi ja tuhanded inimesed jäänud tööta. Valitsused on pidanud võtma vastu raskeid otsuseid olukorras, kus on olnud palju teadmatust ja muutlikkust. Ühiskond on pidanud end korduvalt ümber harjutama.

Eesti Keskerakond on seisnud vastutustundliku kriisi lahendamise eest, milles esikohal on inimeste tervis ja heaolu. Kriisi esimestest päevadest saati oleme teinud tööd selle nimel, et tasuta vaktsiinid oleks kõigile kättesaadavad, meie meditsiinitöötajatele ja inimestele jaguks isikukaitsevahendeid ning ravi ja voodikoha saaks igaüks, kes seda vajab. Kõik Eestimaa inimesed, kes on hoidnud ennast ja teisi ning andnud seeläbi oma panuse viirusega võitlemisel, väärivad me tänu. Kriisi suurimad kangelased on kahtlemata pühendunud tervishoiutöötajad ning teised eesliinitöötajad nii avalikus kui erasektoris. Tunnustame kõiki kriisi lahendamisse panustanud tervishoiuasutusi, teadlasi, kohalikke omavalitsusi, ettevõtteid, riigiasutusi, ajakirjandust ning nii valitsusvastutust kandnud erakondi kui ka opositsiooni.

Viiruse leviku ja haigestumise ärahoidmiseks vajalike piirangute seadmisel on lähtutud selle hetke vajadustest, võimalustest ja teadmistest. Oleme hoidnud ühiskonda nii avatuna, kui see on olnud võimalik, mis võrreldes mitmete riikidega on ka tänu inimeste pingutustele ja vastutustundlikkusele õnnestunud. Siiski on kehtestatud meetmed lisaks viiruse leviku tõkestamisele mõjunud paraku negatiivselt mitte ainult majandusele ja kultuurielule, vaid ka ühiskonna terviklikkusele, omavahelisele läbisaamisele ning nii eakamate kui ka noorte vaimsele tervisele.

Keskerakond leiab, et piiranguid ei tohi hoida päevagi kauem, kui see on vajalik. Koroonaviiruse omikroni tüvi levib küll laialdaselt, kuid haiglate koormus on selgelt stabiliseerunud, sealhulgas on intensiivravi vajavate patsientide hulk märkimisväärselt langenud. Käes on hetk COVID tõendi kasutamine siseriiklikult kaotada ning alustada ka teiste piirangute leevendamist ja üle vaadata lähikontaktsete eneseisolatsiooni nõuded. On aeg naasta elukorralduse juurde, kus arvestame viiruse olemasoluga, kuid ei lase sel meid juhtida ning kontrollida. Senise COVID-19 vastase võitluse taktika muutust näeme järjest enam nii erinevate riikide otsustes, aga ka ekspertide hinnangutes ja soovitustes.

COVID tõend ning paljuski sellest tulenev massiline PCR-testimine ei ole praeguseks enam õigustatud. Piirangute leevendamine annaks positiivse tõuke majandusele ja seeläbi ka tervishoiu rahastamisele ning võimaldaks meil liikuda taas edasi ühtsema ja tervema ühiskonnana vähendades kriisi ajal kuhjunud pingeid. Loomulikult tuleb ka edaspidi tagada kõigile kättesaadav vaktsineerimise võimalus, mis on jätkuvalt parim viis raske haigestumise vältimiseks. Seejuures on oluline keskenduda riskirühmade kaitsele.

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon ja Keskerakonna valitsusdelegatsioon teevad ettepaneku kaotada COVID tõend alates 7. veebruarist ning alustada ka teiste piirangute leevendamist.

Tagasiside