Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni nimel andis Jüri Ratas tänasel istungil üle hasartmängu seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega soovitakse senisest rohkem õigusi anda kohalikele omavalitsustele lubade väljaandmisel ja mängupiirkondade kujundamisel.

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas ütles eelnõu üle andes, et seaduse muudatuse eesmärgiks on kohalikele omavalitsustele anda senisest rohkem otsustamisõigust. „Pean õigeks, et kohalikul omavalitsusel peab olema õigus keelduda hasartmänguloa väljaandmisest ning samuti peaks olema õigus määrata piirkonnad, kus hasartmängukohti rajada ei lubata,” lisas Ratas.

Üle antud eelnõu võimaldab kohaliku omavalitsuse üksustel avalikest huvidest lähtuvalt piirata hasartmängukohtade rajamist ning sellega tagada hasartmängudest tulenevate negatiivsete sotsiaalsete mõjude vähenemine. Samuti võimaldab eelnõu kohalikul omavalitsusel tagada ühe oma põhiülesande täitmine – tagada oma territooriumil elamisväärne ja turvaline elukeskkond.

Hasartmänguseaduse muudatus näeb ette, et kohalik valla- või linnavalitsus võib nõusoleku andmisest keelduda, kui mängukoha avamine taotletavas kohas ei ole sobiv järgmistel põhjustel: mängukoht asub elamus, muinsuskaitse all olevas ehitises või selle vahetus läheduses, tervishoiuasutuse, pühakoja, koolieelse lasteasutuse, põhikooli, gümnaasiumi, kutseasutuse, huvialakooli, noorsootöö asutuse või noortelaagri territooriumil. Samuti näeb eelnõu ette, et nõusoleku andmisest võib keelduda siis, kui planeeritava mängukoha avamisega ei nõustu piirkonda teenindav politseiasutus või piirkonna vahetus läheduses asuva piirkonna elanikud.

Tagasiside