Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon algatas täna seadusmuudatuse, millega tagataks tasuta emakeelse õigusabi kättesaadavus ka vene keelt emakeelena kõnelevatele inimestele. Eelnõu algataja Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikme Dmitri Dmitrijevi sõnul on eelnõu ajendatud Eestis elavate inimeste murest ja õiguskantsleri teatest, et riigi õigusabi taotluse esitamise keelenõude tingimused on takistuseks inimestel kohtusse pöördumisel.

„Kõikidele Eestis elavatel ja kaitset vajavatele elanikkonnarühmadele peab olema võimalus oma õiguste kaitseks kohtusse pöörduda. Statistikaameti andmetel räägib ligikaudu 30 protsenti Eesti elanikkonnast emakeelena vene keelt. Samas puudub neil võimalus saada oma emakeeles õigusabi. Meie seadusmuudatus annaks siinsetel elanikel võimaluse riigi õigusabi taotlus esitada lisaks eesti keeles veel ka vene keeles,“ sõnas Riigikogu liige Dmitri Dmitrijev.

Saadik jätkas: „Lisaks soovime eelnõuga muuta riigi õigusabi taotluse esitamise korda selliselt, et kui taotlus esitatakse keeles, milleks ei ole eesti või inglise keel, ei tohi seda sellest hoolimata automaatselt tagastada. Antud lähenemine ei ole kooskõlas Eesti põhiseaduse ega Euroopa Liidu õigusega. Sellele on viidanud ka õiguskantsler, kes leidis, et üksnes taotluse keelenõude täitmata jätmise tõttu selle tagastamine võib olla vastuolus inimõiguste konventsiooni eesmärgiga ning inimõiguste kohtu senise õiguspraktikaga. Me ei saa kiita heaks olukorda, kus ühe Euroopa Liidu liikmesriigi legitiimseks eesmärgiks on sisuliselt kolmandiku oma elanikkonna diskrimineerimine.“

Lisainfo:
Dmitri Dmitrijev
Tel 53 020 940

Tagasiside