Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Keskerakonna liikmed esitasid arupärimise regionaalminister Siim Valmar Kiislerile, et saada selgust, kas valitusel on plaanis toetada omavalitsusi, kes tagavad ravikindlustamata inimestele juurdepääsu üldarstiabile.

Tartu Ülikooli ja Õiguskantsleri büroo koostöös valminud uuringu kohaselt on Eestis kümneid tuhandeid inimesi, kelle põhiseaduslikku õigust tervise kaitsele pole tagatud. „Tegemist on isikutega, kes ravikindlustuskaitse puudumise tõttu ei suuda tervishoiukulusid tasuda ning seepärast puudub neil ka juurdepääs arstiabile,“ märkis Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Tiit Kuusmik.

Sotsiaalministeeriumi andmetel on osa kohalikest omavalitsustest võtnud enda kanda riigi kohustuse ning võimaldavad ravikindluseta isikutele üldarstiabi. „Omavalitsuste initsiatiiv sõltub piisavate ressursside olemasolust. Seepärast ei saa riik jätta isikute tervise kaitse tagamist ainuüksi kohalike omavalitsuste otsustusküsimuseks ilma selleks vajalikke vahendeid eraldamata,“ sõnas Kuusmik.

Seoses eeltooduga esitasid Keskerakonna fraktsiooni liikmed regionaalministrile järgmised küsimused:

Kuidas Tartu Ülikooli ja Õiguskantsleri büroo koostöös valminud uuringu „ Ravikindlusega hõlmamata isikute olukord Eesti kohalikes omavalitsustes“ järeldused mõjutavad Vabariigi Valitsuse regionaalpoliitilisi meetmeid?

Uuring viitab selgelt, et riigil on kohustus võtta endale ravikindlustusega isikute kaitse, see tähendaks tänases olukorras rahaliste vahendite eraldamist kohalikele omavalitsustele. Kui suurt rahaeraldust see tähendaks ning millal kavatseb riik antud kohustuse täita? 

Paljud kohalikud omavalitsused on vabatahtlikult riigi tegematajätmise oma õlule võtnud, siiski on kohalikke omavalitsusi, kus vastavat sotsiaalset tagatist pole loodud. Palun andke nende kohalike omavalitsuste nimekiri, kus ravikindlustusega hõlmamata isikutel puudub igasugune ligipääs arstiabi esmatasandi teenusele? Kui kaua antud olukord võib veel kesta ning millised on Teie poolt võimalikud loodavad meetmed?

Kuidas on tagatud tervishoiuteenus kui avalik teenus regionaalselt ning millised on olnud ebaühtlase arengu peamised põhjustajad?

Tagasiside