Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon taotleb õiguskantslerilt hinnangut valitsuskoalitsiooni kavatsusele juba jõustunud peretoetuste süsteemi muuta, mis vähendab lasterikaste perede toetusi ning kaotab indekseerimise ja kehtestatud sujuva väljumise. Fraktsiooni esimees Tanel Kiik rõhutab, et põhiseaduse järgi on lasterikkad pered ja puuetega inimesed riigi ning kohalike omavalitsuste erilise hoole all.

“Peretoetuste ootamatu vähendamine on selle põhimõttega selges vastuolus. Samuti rikutakse õiguspärase ootuse printsiipi, kuna pered on oma elukorraldust ja eelarvet planeerinud lähtuvalt mõistlikust ootusest, et alates 1. jaanuarist 2023 tõstetud peretoetused jäävad kehtima ka edaspidi,” ütleb Tanel Kiik. “Lisaks mõjutab perede toimetulekut negatiivselt uue valitsuse maksupakett, mis näeb ette nii käibemaksu tõusu kui täiendava maksuvaba tulu kaotamist laste eest. Selline plaan kahtlemata murendab perede usaldust riigi vastu ning võib kahjuks veelgi süvendada demograafilist kriisi.”

Eeltoodust tulenevalt palub Riigikogu Keskerakonna fraktsioon õiguskantslerilt, kes tegutseb ühtlasi lasteombudsmanina, hinnangut neljale küsimusele:

1) Kui tõsiselt riivaks lasterikka pere toetuste vähendamine Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvis 28 sätestatut, et lasterikkad pered on riigi erilise hoole all?
2) Kuidas hindate praktikat, et kahe kolmandiku ulatuses (Reformierakond ja SDE) eelnevaga kattuv valitsuskoalitsioon plaanib vähendada Riigikogu XIV koosseisu ajal nende enda poolthäältega tõstetud toetuseid ilma valijatelt selleks mandaati küsimata?
3) Millised on lasterikaste perede õiguslikud võimalused oma õiguspärase ootuse kaitseks, kui valitsuskoalitsioon peaks tõesti nende toetusi vähendama?
4) Kas õiguskantsleril kui laste õiguste kaitsjal ja edendajal on ülevaadet, kas Eesti Vabariik on kunagi varem vähendanud laste ja perede toetuseid?

Riigikogu XIV koosseis võttis vastu perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega tõsteti esimese ja teise lapse lapsetoetus 80 eurole kuus, üksikvanema lapse toetus 80 eurole kuus ning lasterikka pere toetus 3-6 last kasvatavale perele 650 eurole ja 7 või enamat last kasvatavale perele 850 eurole kuus. Seadus jõustus 1. veebruarist 2023, kuid neid muudatusi rakendati tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2023. Uus valitsuskoalitsioon on algatanud seaduseelnõu lasterikka pere toetuste vähendamiseks ning indekseerimise ja sujuva väljumise kaotamiseks.

Tagasiside