Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon saatis õiguskantsler Ülle Madisele kirjaliku küsimuse, kus pööratakse tähelepanu parlamendi juhatuse tegevusele, mis eirab parlamendipraktika häid tavasid ja piirab saadikute võimalusi oma mandaati teostada.

“Keskerakonna fraktsioon ei ole täna esindatud sotsiaalkomisjonis. Juba rohkem kui kuu aega keeldub Riigikogu juhatus rahuldamast meie taotlust, et viia üks meie fraktsiooni saadik antud komisjoni üle, tuues argumendiks, et kõik kohad antud komisjonis on hõivatud,” selgitas Keskerakonna fraktsiooni liige Anastassia Kovalenko-Kõlvart.

Saadiku sõnul on Riigikogu juhatuse passiivne tegutsemine Keskerakonna fraktsiooni osas kummastav, sest ülejäänud parlamendiliikmetele on võimaldatud vaba liikumine erinevate komisjonide vahel. “See loob ebavõrdse olukorra ning piirab tõsiselt meie võimalusi osaleda sotsiaalvaldkonna eelnõude menetlusprotsessis. Seejuures annab antud olukord koalitsioonile ebaproportsionaalse ülekaalu komisjonides,” selgitas Anastassia Kovalenko-Kõlvart.

Keskerakonna poliitik lisas, et ka Riigikohus on viidanud põhiseadusele ning toonud välja kohustuse tagada Riigikogu liikmetele võrdne kohtlemine mandaadi teostamisel. “See tähendab, et põhimõtteliselt peavad rahvaesindajad saama osaleda Riigikogu tegevuses võrdsetel tingimustel. Mandaadi vaba teostamine on demokraatia seisukohalt üks olulisemaid poliitilisi õigusi, mistõttu igasugune piirang selles osas peab olema allutud rangele põhiseaduslikkuse kontrollile,” põhjendas Anastassia Kovalenko-Kõlvart. “Hetkel pole Riigikogu juhatus suutnud veenvalt põhjendada või tuua välja ühtegi argumenti, mis kaaluksid põhiseadusest tulenevaid õigusi üle.”

Anastassia Kovalenko-Kõlvart tõi välja, et rahanduskomisjonis tekkinud olukord, kus nii esimees kui aseesimees esindavad de facto koalitsiooni. “See on eriti murettekitav, arvestades, et Riigikogu esimees Lauri Hussar on korduvalt öelnud, et probleemne olukord vajab lahendust, kuid paraku ei ole ta suutnud seda enam kui kuu aja jooksul leida,” nentis ta.

“Küsimus pole siinkohal isegi mitte nn jokk-skeemi tekkimises või kellegi õiguses, vaid Riigikogus ajalooliselt kujunenud hea tava reeglite tähtsuse ja nende järgimise vajaduse kohta. Seetõttu palume õiguskantsleril kujunenud olukord läbi vaadata ja anda hinnang, kas ja mil määral on Keskerakonna fraktsiooni ning saadikute õigusi Riigikogus piiratu,” lisas Anastassia Kovalenko-Kõlvart.

Tagasiside