Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon esitas täna peaminister Andrus Ansipile arupärimise, milles esitab rida küsimusi Tallinna linna haldusalas reformimata riigimaal asuvate metsade korrashoiu kohta.

“Kahjuks on linnas asuvad ja reformimata riigimaal paiknevad metsad valdavalt hooldamata ning prügistatud,” ütles Keskfraktsiooni esimees Vilja Savisaar. “Selliseid prügimägesid leidub näiteks Põhja-Tallinnas Paljassaare poolsaarel ja Erika tänaval.”

Savisaar ütles, et reformimata riigile kuuluva maa omanikuna peab heakorra eest vastutama selle omanik, ehk riik, maa valitseja kaudu. “Seaduse kohaselt võib kohalikule omavalitsusele panna kohustusi ainult seaduse alusel või kokkuleppel kohaliku omavalitsusega,” märkis ta. “Seadusega kohalikule omavalitsusele pandud riiklike kohustustega seotud kulud kaetakse riigieelarvest. Seega puudub Tallinna linnal kohustus riigile kuuluvaid maatükke hooldada.”

Arupärijad tahavad peaministrilt teada, miks ei ole tagatud Tallinna haldusalas reformimata riigimaal olevate metsade korrashoid? Mida võtab riik ette antud metsade korrashoiu tagamiseks? Kes vastutab konkreetselt nimetatud metsade korrashoiu eest täna? Millised on riigi kavatsused reformimata riigimaal asuvate metsadega? Kas riik leiab, et need maad tuleks munitsipaliseerida ja tagada sellega nimetatud metsade heaperemehelik ja asjatundlik hooldus? Kas juhul, kui riik taotleb antud maade jätmist riigi omandisse riigi metsamaana on garanteeritud metsa säilimine linna puhke- või rohealana või kavatsetakse need müüa kinnisvaraarendjatele või kasutada maavahetustehingutes? Juhul, kui riik leiab, et on otstarbekas antud maad munitsipaliseerida, siis tuleb koostöös Tallinna Keskkonnaametiga välja selgitada antud maade haldamiseks minevad kulutused. Milliseid võimalusi näete riigi poolseks raha eraldamiseks antud kulude katteks?

2001. aastal kinnitatud Tallinna üldplaneeringu andmetel on Tallinnas haljasmaid kokku 43,3 km2, ehk 27 % linna pindalast. Metsad katavad 24,9 km2 ning moodustavad ca 16 % kogu linna pindalast. Linnametsad moodustavad olulisima osa Talllinna rohelisest võrgustikust. Tallinnas asuvad metsad jagunevad järgmiselt:

Riigi omandis olevad metsad: 497,6 ha

Reformimata riigimaal olevad metsad: 1727,9 ha

Riigimaal ja omandis asuvad metsad kokku 2309,2 ha

Tagasiside