Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskfraktsiooni muudatusettepanekute kohaselt saaksid
üürnikud korterid lõpuks erastada ja seni uut lepet Saksamaaga
oodanud inimesed kompensatsiooni sarnaselt nendega, kellele vara on
Eestis kompenseeritud.

“Tegemist on tõsise ja pikalt kaalutud kompromissettepanekuga,
et ületada poliitilised erimeelsused ja langetada sisuliselt
ainuvõimalik otsus ikkagi Riigikogus,” ütles
põhiseaduskomisjoni aseesimees Evelyn Sepp.

“Ehk siis kehtiks põhimõte, et õigustutud subjektide ringi ei
laiendata ning omandireformi saaks selles osas viia lõpule,”
lisas keskfraktsiooni liige Sepp.

Keskfraktsiooni hinnangul oleks valitud kompromiss õiglane nii
asjasse vahetult puutuvate isikute kui ka riigil seisukohalt.
“Paratamatult toob ka see lahend kaasa kulusid, kuid vähimaid,
mis ülekohtu heastamisega maksumaksjal kanda tuleks,” ütles
Sepp. “Ühtlasi nähakse ette hüvitise maksmine ka neile, kes on
kannatanud nö alusetute tagastamiste-erastamiste või kohtu vigade
tõttu. Seaduse alusel pidanuks kõik sellised tehingud olema
külmutatud, kuid praktikas on neid paraku tehtud.”

Paranduses näidatakse ära ka mehhanism, mille alusel peaks
kompenseerimine toimuma, kuid selle täpsem kord tuleks kehtestada
eraldi seadusega.

Riigikohtu otsust on samas küsimuses oodata aprillis, kuid meenutades
2002.aastal juba tuvastatud asjaolusid, ei ole 15 aastat peale
omandireformi algust võimalik rääkida õigustatud subjektide ringi
laiendamisest. "Saksamaaga sõlmitud lepete alusel Eestist lahkunud
isikud aga ei ole kunagi olnud õigustatud subjektid omandireformi
aluste seaduse (ORAS) mõttes,” ütles Sepp. “Samuti võib
olla selliseid isikuid, kes vaatamata Saksamaa lubadusele hüvitist
üleantud vara eest siiski saanud ei ole.”

Küll aga on võimalik need küsimused juba töökorras lahendada, sest
õigus kompensatsioonile tuleks kõnealusest muudatusest nagu ka
üldpõhimõte hüvitamise aluste kohta.

“Me ei saa muuta oma ajalugu, kuid me peame vältima uut
ülekohut ja ebaõiguslust,” ütles Sepp. “Koduõigus on
kaasaegse Euroopa inimõiguste kaitse seisukohalt enam väärt kui
mitmenda ringi pärijate ootus varale, mille Saksamaale omaaegne
üleandmine ja hüvitamise tahtlikkus ja ulatus on küsitavad.”

Selle muudatusega on Keskerakond näidanud head tahet ja mõistlikku
kompromissivalmidust, millele me ootame kõigi parlamendierakondade
toetust ja riigimehelikkust. Mineviku ülekohut tavaliste inimeste
suhtes ei saa heastada uue ülekohtuga.

Lisainfo:

Evelyn Sepp
KE fraktsiooni liige
5106205

Toomas Raag
KE infojuht
50 99 592
[email protected]

Tagasiside