Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon algatas tänasel istungil otsuse eelnõu, millega nõutakse valitsuselt haldusreformi seaduse osade punktide täiendamist ning põhiseadusega kooskõlla viimist.

„Kui Riigikogu haldusreformi seadust menetles, esitati sellele koguni 197 muudatusettepanekut ning Keskerakond korraldas probleemidele tähelepanu juhtimiseks ka ööistungi. Juhtisime korduvalt tähelepanu mitmele olulisele vastuolule, mida ei võetud kahjuks kuulda ning seadusega mindi jäigalt edasi,“ rääkis Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Anneli Ott. „Paraku ei ole vastasseis omavalitsusreformi suhtes kuhugi kadunud. Nende mõne kuu jooksul, mil seadus on kehtinud, on Riigikohtu poole pöördunud 26 kohalikku omavalitsust taotlusega tunnistada haldusreformi seaduses sisalduvad sätted põhiseadusega vastuolus olevaks. Sellega seoses otsustasimegi täna algatada eelnõu, millega viidaks omavalitsustele kahjulikud sätted põhiseadusega kooskõlla ning muudetaks haldusreformi seadust nii, et see oleks laiemalt aktsepteeritav.“

Keskerakonna ettepanek nõuab Vabariigi Valitsuselt edaspidi omavalitsuste eripäraga arvestamist, mis tähendab, et valdasid liites ei peaks arvestama vaid 5000 elaniku nõudega. Lisaks taotleb Keskerakond sundliitmise regulatsiooni põhiseadusega kooskõlla viimist ning ühinemistoetuste maksmise aluste muutmist nii, et saaks kaotatud diskrimineeriv vahe vabatahtlike ühinemiste ja sunniviisiliste liitmiste vahel.

Ott jätkas: „ Olen seisukohal, et kohalike omavalitsuste sundühendamine Vabariigi Valitsuse poolt on vastuolus põhiseadusega, lisaks näeme, et vallavolikogude poolt kohtule esitatud taotlused miinimumkriteeriumi kehtetuks tunnistamise suhtes on igati õigustatud. Absurdne on ka valitsuse sundmehhanism ja ähvardused, millega plaanitakse sundliidetavad vallad suurematest toetustest ilma jätta. See ei ole kuidagi demokraatlik.“

„Eelpool mainitud probleemid näitavad selgelt haldusreformi seaduse vastuolusid ja seetõttu teeme valitsusele ettepaneku nimetatud probleemid seaduse muutmisega võimalikult kiiresti lahendada. Haldusreformi on Eestile vaja, kuid viis, kuidas seda täna tehakse, ei ole aktsepteeritav,“ lõpetas Anneli Ott.

Lisainfo:
Anneli Ott
Tel: +372 502 66 32

Teate edastas:
Jaan Männik
Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni pressiesindaja
Tel: +372 53 474 246
[email protected]

Tagasiside