Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Keskerakond toetab ühemõtteliselt kultuuritegevuse mitmekesistamisele ja kättesaadavuse parandamisele suunatud maksupoliitikat. Senist süsteemi tuleb täiendada ühtlase 5%-se käibemaksumääraga.

“Vaja on nii sihtrühmadele suunatud toetusi kui ka neutraalset maksusüsteemi, mis soodustaks kultuuriteenuste valiku ja kvaliteedi paranemist eranditeta,” ütles põhiseaduskomisjoni aseesimees Evelyn Sepp.

“Loovtööstuse edendamine EL direktiividega lubatud maksupoliitikat rakendades aitab vaieldamatult kaasa ka kultuuriturismi arengule Eestisse kui ka Eesti siseselt,” selgitas Sepp. “Nii paraneb kultuuriteenuste valik ja kvaliteet ning –infrastruktuuri tase. Kaudselt elavdab see ka majanduskeskkonda ja vähendab regionaalarengu erisusi.

Ühtlane madal maksumäär on end näiteks raamatute puhul igati õigustanud. Eestlased on üks enim raamatuid lugev rahvas Euroopas ja maailmas. Liiatigi on see ka üks väheseid võimalusi toetada omakeelse kultuurikeskkonna arengut ja püsimist. Ainuüksi möödunud aastal tõid
raamatukirjastajad turule enam kui 3000 uut raamatut kogutiraaziga ca 5 miljonit eksemplari.”

“Rahandusminister Aivar Sõerdi idee tõsta kontserdi ja teatrietenduste piletihindu on aga täiesti arusaamatu ja kultuurivaenulik,” ütles Sepp. “Asjatundmatu on ka väide, et senine „lihtne ja efektiivne” maksusüsteem aitaks saavutada eesmärke, mida Eesti kultuuripoliitika on kutsutud ellu rakendama. Samuti on asjakohatu rõhuda veelgi suuremale riigitoetuste
ümberjagamise poliitikale.”

Sepa sõnul ei ole samuti kultuuriteoreetiliselt võimalik kultuuri liigitada asutuste kaupa nn kõrg- ja kommertskultuuri pakkuvateks organisatsioonideks. “Senine süsteem on aga peamiselt suunatud just asutuste toetamisele sõltumata sellest, millist programmi nad

pakuvad, mitte aga erinevate ürituste paremale kättesaadavusele lõpptarbijale. Sellele vitas ka õiguskantsler oma analüüsis möödunud sügisel.

Madal 5% ühtne käibemaksumäär võib soodustada nii piletite hinnalangust kuid kindlasti parandab ürituste kvaliteeti ja suurendab nende valikut – uute tulijate lisandumist ja kultuuriteenuste kättesaadavust eriti maapiirkondades, kus ostujõud on siiski oluliselt madalam kui suuremates keskustes,” ütles Sepp.

Tagasiside