Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Keskerakond toetab igati Riigikogu eelnõud, millega põhiseaduse muutmise teel sätestatakse eesti keele kaitse põhiseaduse preambulis, kuid on ettevaatlik selle vastuvõtmise viisi suhtes.

„Kindlasti ei ole preambula muutmine kiireloomulisena kiireim tee soovitud eesmärkide saavutamiseks,” ütles Riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimees Evelyn Sepp. „Muutused peavad algama praktilise tegevuse käigus ja esmajoones inimeste peas ja südames.”

Sepp ütles, et sageli süüdistatakse keelelise ohutunde tekkimises muulasi, kuid hoopis rohkem tuleb keele elujõulisuse ja kvaliteedi tõstmisel pöörata tähelepanu eesti keele kui emakeele õpetamisele.

Sepp lisas, et eesti keele kaitse ei saa seisneda kellegi karistamises, vaid paremate õppimis- ja õpetamisvõimaluste arendamises.

„Viimastel aastatel on rohkem väärtustatud võõrkeelte õpetamist, mis on iseenesest vajalik, kuid paraku on see sageli toimunud eesti keele kui emakeele õpetamise arvelt ja see on lubamatu,” selgitas ta.

Sepa sõnul viitavad Eesti keele kui emakeele oskuse halvendamisele teravalt ka lõpukirjandite keelelise ja sisulise taseme halvenemine ning suulise kõneoskuse puudumine. „Köögikeele tungimine avalikku ja ametlikku ellu on äärmiselt ohtlik ja just selliseid ohte tuleb senisest selgemalt teadvustada ja vältida,” märkis ta.

„Eesti keel on ilus keel ja Keskerakond kutsub senisest rohkem väärtustama eesti keele kui emakeele õpet koolides ning selle aine õpetajate tööd,” ütles Sepp. „Just nemad on need esimesed teejuhid, kes aitavad meil valida tee kvaliteetse eesti keele omandamiseks.”

Evelin Sepp

Riigikogu KE liige

5106205

Tagasiside