Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Keskerakond algatas täna Riigikogus kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise eelnõu, mille eesmärgiks on ametnike streigiõiguse piiramine viia kooskõlla rahvusvahelise tööõiguse üldtunnustatud põhimõtetega.

„Õiguskantsler on juba pikemat aega viidanud avalike teenistujate streigiõiguse mitteõiguspärasele regulatsioonile meie seadusandluses,” ütles Keskfraktsiooni liige Jaak Aab.

Aabi sõnul on streigikeelu rakendusala praeguses seaduses põhjendamatult lai, keelustades streigid kõigis valitsusasutustes ja muudes riigiorganites ning kohalikes omavalitsustes, samuti kaitseväes ja riigikaitseorganisatsioonides, kohtutes ning tuletõrje- ja päästeteenistustes.

„Seaduse muutmisega sätestatakse streigikeelu rakendusala ulatuses, mis aktsepteerib rahvusvahelise tööõiguse üldtunnustatud põhimõtteid,” selgitas Aab. „See tähendab, streigikeeldu saab rakendada üksnes nende avalike teenistujate suhtes, kes teostavad võimu riigi nimel, samuti politseinike ja kaitsejõudude tegevteenistuses olevate isikute suhtes.”

Aab ütles, et muudetud sõnastus täpsustab isikute ringi, kellele streikimine on keelatud, järgides Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) ühinemisvabaduse komitee otsustest ja soovitustest tulenevaid seisukohti.

Tagasiside