Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Keskerakonna  fraktsioon tegi täna kohtute seaduse eelnõu tauniva avalduse, sest selle eelnõu puhul on tegemist katsega kohtusüsteem poliitiliselt lihtsalt üle võtta,  muuta õigusemõistmine manipuleeritavaks ja mõjutatavaks muude asjaolude poolt, kui seda on kohtuniku professionaalsed teadmised, sisemine veendumus ja õiglustunne.

„Sellega ei looda uut ega  õiglasemat kohtusüsteemi,“ ütles põhiseaduskomisjoni aseesimees Evelyn Sepp. „Eelnõu, mis loob sõltumatust kohtusüsteemist ühele isikule allutatud ja ühe isiku poolt kontrollitud poliitilise ja hierarhilise süsteemi, puuduvad eeldused sõltumatu kohtumõistmise tagamiseks ja Eesti ei vääri sellist kolmanda võimu haru, mis on vaid esimese või teise võimu  käepikendus. See  ei ole põhiseaduslik partnerlus, mida meilt oodatakse.“

Sepp ütles, et tuleb ülimalt tõsiselt võtta ülesannet  liita Eesti kohtud ühtseks kohtusüsteemiks, mis  oleks nii sisult kui vormilt vaba  parteipoliitilisest suvast ja täitevvõimu survest ning  tagaks kohtunikkonna sõltumatuse, kohtusüsteemi pideva arengu ja selle piisava rahastamise.

„Sellise süsteemi kui  ühe riigivõimu olulise haru ümberkujundamine peaks kulgema kõigi asjassepuutuvate süsteemi osade koostöös ja  usalduses,“ märkis Sepp. „Paraku on Riigikogu menetlusse jõudnud  kohtute seadus rikkunud peamise eelduse sellise koostöö  kujunemiseks -  usalduse.“

Keskerakonna fraktsioon leiab avalduses, et eelnõu välja töötamisse ei ole kaasatud  laiemat kohtunikkonda, eelnõu väljatöötamisel on rikutud  neidki kokkuleppe kohti, mis kohtunike üldkogul aja jooksul saavutatud on. Eelnõul  puudub enamuse ministrite toetus, rääkimata teiste õiguse mõistmise oluliste osade toest või Riigikohtust endastki.

„Selline asjade seis teeb meid murelikuks ja vaadates eelnõud ennast, võib vaid mõista, miks on enamik Riigikohtu liikmetest astunud mitte just väga tavalise sammu asudes eelnõu avalikult kritiseerima,“ seisab Keskerakonna fraktsiooni avalduses.

 „Järjekordse Vabariigi aastapäeva eel, kui kõigil on kombeks vaadata tagasi, et teha kokkuvõtteid Eesti riigi ja demokraatia arengutest viimase aasta jooksul ning vaadata pikemalt ka  ette,  siis ütleme ühemõtteliselt: Keskerakonna arvates on selline kohtusüsteemi  kiskumine valimiseelsetesse võimu- ja parteimängudesse lubamatu!“

Tagasiside