Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon andis täna üle seaduseelnõu, mis viib Täitemenetluse seadustiku (TMS) kooskõlla Kinnisasja sundvõõrandamise seadusega (KASVS).

„KASVS kohaselt saavad sundvõõrandamise läbiviimise korralduse kohtutäiturile esitada maavanem, majandus- ja kommunikatsiooniminister või valla- ja linnavalitsus, kuid TMSi kohaselt loetakse täitedokumendiks vaid maavanema otsus,“ selgitas Keskerakonna fraktsiooni liige Deniss Boroditš, „nii aga on sisuliselt välistatud sundvõõrandamise läbiviimine, sest kohtutäitur ei pea täitemenetluse seadustiku kohaselt neid korraldusi täitma.“

Boroditši sõnul viib Keskerakonna eelnõu kaks omavahel seotud seadust kooskõlla ning aitab vältida segadusi ja venitamist just riigile tähtsate objektide ehitamisel. „Praegu tekitab kooskõla puudumine probleeme nii majandusministeeriumile kui ka linnadele ja valdadele teede ehitamiseks vajalike teede võõrandamisel.“

TMS sätestab sundvõõrandamismenetluses täitedokumendina ainult maavanema otsuseid ja ei sätesta täitedokumentidena majandus- ja kommunikatsiooniministri käskkirju ja linna- või vallavalitsuste korraldusi, mis välistab sundvõõrandamise läbiviimise. KASVS kohaselt annab aga sundvõõrandamisel kohtutäituritele korraldusi üldjuhtudel maavanem; riigimaantee või avaliku raudtee ehitamiseks või omandamiseks majandus- ja kommunikatsiooniminister; kohaliku tee ehitamiseks või omandamiseks valla- või linnavalitsus.

Tagasiside