Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogus Keskerakonna fraktsiooni liige Olga Sõtnik esitas täna olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu teemal „Töökohtade loomine – kriisist väljumise põhiküsimus“ ettepanekud tööpuuduse leevendamiseks.

„Kui Eestis on jätkuvalt erakondi, kes usuvad vabaturu iseregulatsiooni imesse, siis mujal maailmas on jõutud arusaamani, et riigil peab olema suurem roll kui pelgalt vaba turu asjadesse mitte sekkumine,“ ütles Sõtnik. „Riigil puudub terviklik programm uute töökohtade loomiseks.“

Sõtniku sõnul ei ole Reformierakonna ja IRL koalitsioonil kahjuks julgust võtta eeskuju Tallinna linnalt, kus on juba eelmise aasta aprillis vastu võetud abipakett linnaelanike ja ettevõtjate abistamiseks.

„Riik võiks samuti eeskuju võtta Tallinna linnalt töötutele psühholoogilise abi osutamise osas,“ märkis Sõtnik. „Tallinnas on asutatud juba 8 töötute klubi, mis aitavad raskesse olukorda sattunud inimestel mitte kaotada lootust uut töökohta leida ning jääda aktiivseks.“

Sõtnik esitas Keskerakonna ettepanekud tööpuuduse leevendamiseks:

1.         riik peab looma ja finantseerima ka omalt poolt sotsiaalseid töökohti. Kõige sobivam on kombineeritud lähenemine, kus sotsiaalseid töökohti loob riik ise, loovad eraettevõtted ja loob ka kolmas sektor. Majanduskasvu faasis oleksid need töökohad eelkõige pikaajalistele töötutele.

2.         tuleb oluliselt suurendada palgatoetuse mahtu uute töökohtade loomiseks nii, et kogu maksutulu, mis laekub palgatoetust saanud töötaja pealt riigile, suunatakse uuesti palgatoetuse maksmiseks.

3.         tuleb vabastada ettevõtja sotsiaalmaksu tasumisest üheks aastaks (riik kompenseeriks sotsiaalmaksu puudujääva osa) kui palgatakse seni töötuna arvel olnud inimene. 

4.         alandada majanduskriisi perioodiks makse neile ettevõtetele, kelle tööjõukulud on kahe viimase aasta võrdluses, kas tänu uute töökohtade loomisele või palgatõusudele, oluliselt kasvanud.

5.         anda töötutele, kellele ei maksta enam töötukindlustust, võimalus töötada juhutöödel ühes kuus kuni miinimumpalga ulatuses ilma, et nad kaotaksid töötu staatust.

6.         tuleb luua töötute vahendamise süsteem, et eraisikud saaksid palgata töötuid näiteks lund rookima, lehti riisuma või muid heakorratöid tegema.

7.         teha rohkem koostööd suuremate eksportijatega, et korraldada ettevõtetes töötutele väljaõpet erialadel, kus veel paar aastat tagasi oli ülisuur tööjõu nappus. Tellimuste taastudes suureneb uuesti tööjõu vajadus ning läbi koolituste on oskustöölised juba ette valmistatud. Varem või hiljem tekib meil uuesti olukord, kus me peame täiendavat tööjõudu rakendama ja selleks peab olema paremini valmistunud.

8.         viia käibemaksumäär tagasi 18%-le, kuna majanduskriisi olukorras käibemaksu tõstmine 2% võrra on pannud maksukoormuse väiksema sissetulekuga inimestele ja pärssinud siseturgu.

9.         tuleb taastada kohalikele omavalitsustele eraldatav üksikisiku tulumaksu määr vähemalt endisele tasemele 11,93%-le praeguse 11,4 asemel, sest selle kaudu on võimalik suurendada kohalike omavalitsuse investeerimisvõimekust, mille tulemusena samuti luuakse uusi töökohti.

Tagasiside