Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon esitas 2016. aasta riigieelarvele 43 miljoni euro ulatuses muudatusettepanekuid, mis näevad muuhulgas ette Eesti põllumeestele täies mahus üleminekutoetuse eraldamist ja omavalitsuste tulubaasi järk-järgulist taastamist 12,13 protsendi peale, milleks tuleks riigieelarvest eraldada 15,1 miljonit eurot. Lisaks soovib keskfraktsioon anda vajalikud vahendid lubatud õpetajate palgatõusuks, ehk leida puuduolevad 6,3 miljonit eurot. Kadri Simsoni sõnul välditaks taolise sammuga erakoolide rahastamise ning õpetajate palgatõusu vastandamist.

„Järgmise aasta riigieelarves väheneb haridusvaldkonna rahastamine 2,9%. Selleks, et tagada õpetajatele lubatud palgatõus, plaanib valitsus erakoolid edaspidi üldse ilma jätta seni makstud tegevustoetusest. Sellega üritab ministeerium kokku hoida vähemalt 6,3 miljonit eurot. Meie hinnangul on taoline vastandumine lubamatu ning seetõttu teeme ettepaneku eraldada haridusse täiendavad 6,3 miljonit eurot,“ sõnas Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simson.

Suurima muudatusena tuleva aasta eelarves näeb aga Keskerakond ette Eesti põllumeestele täiendava 21,5 miljoni euro suuruse otsetoetuse eraldamist. Simsoni hinnangul on normaalne, et valitsus kohtleb oma põllumehi võrdselt kolleegidega Euroopas. Seni kuni Euroopa toetused meie põllumeestele on madalamad kui vanadele Euroopa Liidu liikmesriikidele, on Eestil tuleval aastal lubatud tekkinud vahe korvamiseks toetada põllumehi 21,5 miljoni euro suuruse üleminekutoetusega ning seda tuleb ka teha, lisas Simson.

„Eesti põllumehed on juba mitu aastat olnud justkui vaeslapse rollis ning ka tänavu plaanib valitsus nende palvetest teerulliga üle sõita. Meie soov on üleminekutoetused täies mahus välja maksta. Vastasel korral jätame oma põllumehed võrreldes naabritega väga kehva konkurentsisituatsiooni. Antud muudatusettepanku katteallikaks on vedelkütusevaru vähendamine. Riigikontrolli hinnangul on AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur arvutanud kohustuslikku vedelkütusevaru ekslikke meetodeid kasutades, mistõttu on varu 57 000 tonni ehk rahaliselt ligikaudu 34 miljoni euro võrra nõutust suurem. Kuigi hetkel ei ole kütuse maailmahind müügiks soodne, on Eestil kaks halba valikut – kas kütuse müük või Eesti põllumajandussektori halvamine väga pikaks ajaks,“ lõpetas Simson.

Kokku esitas Keskerakond riigieelarvele neli muudatusettepanekut. Keskerakonna muudatusettepanekute katteallikaks on Vabariigi Valitsuse reservi kasutamine ja vedelkütuse varu vähendamine.

Riigieelarve teine lugemine toimub 18. novembril.

Teate edastas:
Jaan Männik
Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni pressiesindaja
Tel 53 474 246

Tagasiside