Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon esitas 2011. aasta riigieelarve eelnõule muudatusettepanekud, millega soovitakse muuhulgas vähendatakse toasooja käibemaksu ja põllumajanduses kasutatavat erimärgistatud kütuse aktsiisimäära, taastada kohalike omavalitsuste tulubaas 11,93%ni, tõsta toimetulekupiiri 1200 kroonini ning koolitoidu toetust ja taastada riiklik matusetoetus.

„Aktsiisi ja käibemaksu tõusu tagajärjel suurenesid märkimisväärselt elanikkonna kommunaalmaksed, sealhulgas kulud toasoojale,“ ütles Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simson. Keskerakond soovib vähendada toasooja käibemaksu seniselt 20% 9%-le.

Keskerakond soovib taastada kohalike omavalitsuste tulubaasi 11,93 protsendile. Simsoni sõnul on valitsus vähendanud omavalitsustele eraldatavaid vahendeid, suurendades samal ajal nende kohustusi. Simson viitas ka Euroopa omavalitsuste esinduskogu soovitusele, milles nõutakse Eestil kiiremas korras seadusandluse muutmist, et kohalikele omavalitsustele eraldataks rohkem raha nendele põhiseaduse ja teiste seadustega pandud kohustuste täitmiseks. Keskerakond tegi ka muudatusettepanekud kohalike omavalitsuste investeeringutoetuste suurendamiseks, et tagada nende omafinantseeringute osa.

Keskerakond esitas ettepaneku suurendada toimetulekupiiri 1000 kroonilt 1200 kroonile. „Viimati tõusis toimetuleku piirmäär 2008. aasta jaanuaris. Tänaseks on minimaalse toidukorvi maksumus hinnatõusu tagajärjel märkimisväärselt kõrgem,“ sõnas Simson.

Keskerakond soovib alandada ka erimärgistatud kütuse aktsiisi. „2009. aastal tõsteti erimärgistatud kütuse aktsiisimäära, mistõttu maksavad Eesti põllumehed erimärgistatud kütuse aktsiisi 5,2 korda rohkem kui nõuab seda Euroopa Liidu alammäär,“ selgitas Simson.

 

Muudatusettepanekuga soovib Keskerakond tõsta koolitoidu toetust nii põhikooli, gümnaasiumi kui ka kutsekooli õpilastele 1 euroni päevas. „Keskerakonna valitsuses oleku ajal hakkas riik katma põhikooli ja kutsekooli õpilaste lõunaid,“ sõnas Simson. „Koolitoit on paljudele lastele ainus soe toidukord päevas. Kuid sellest on ilma jäetud gümnaasiumiõpilased, kelle koolipäevad on kõige pikemad ning kelle energiavajadus suurem.“

Keskerakond tegi ettepaneku suurendada politsei ja piirivalveameti tegevuskulusid, et vältida politseinike ja piirivalvurite sundpuhkusi. Lisaks esitati ettepanekud Päästeameti vahendite suurendamiseks, et tagada kiire ning piisav reageerimine hädaolukorras.

Tagasiside