Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon esitas riigieelarve kolmandaks lugemiseks neli muudatusettepanekut, mis käsitlevad koolitoidu täiendavat rahastamist, koolide tugispetsialistide rahastamist riigieelarvest, täiendavat rahastust kohalikele teedele ning Maksu- ja Tolliametile.

Keskerakonna fraktsioon teeb ettepaneku 2014. aasta riigieelarves tõsta riigipoolset toetust koolitoidule 1 euroni ning tagada see nii põhikooli, gümnaasiumi kui ka kutsekooli õpilastele.

Koolide tugispetsialistide – logopeedide, psühholoogide, sotsiaalpedagoogide, eripedagoogide – töö tasustamist peab Keskerakond riiklikuks ülesandeks, sest kohalikele omavalitsustele pole selleks lisandunud kohustuseks rahalisi vahendeid ette nähtud.

Kohalikele teedele täiendava rahastuse suunamine on seotud Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni algatatud Teeseaduse muutmise eelnõuga, mis näeb ette nelja järgmise aasta jooksul järk-järgult kohalike teede rahastamise suurendamist, eraldades selleks 2014. aastal kohalike teede hoiule 15%, 2015. aastal 20%, 2016. aastal 25% ja alates 2017. aastast 30% kütuseaktsiisist teehoiuks kasutatavast rahast.

Keskerakonna neljanda muudatusettepaneku kohaselt eraldataks Maksu- ja Tolliametile täiendavalt kolm miljonit eurot võitlemaks maksupettuste, eelkõige käibemaksupettustega, mis suurendaks oluliselt riigieelarve laekumisi. Maksu- ja Tolliameti andmetel oli 2012. aastal ettevõtete poolt tekitatud käibemaksu kahju esialgsete tulemuste põhjal 222 miljonit eurot – seega moodustas nn „maksuauk“ ligi 15% kogu käibemaksu laekumisest.

2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu tuleb Riigikogus kolmandale lugemisele 11. detsembril.

Tagasiside