Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon esitas maamaksu seadusele muudatusettepanekud, et kaotada eelnõust  praak, mis praegusel hetkel ei võimalda inimestele maamaksust vabastamist. Lisaks soovitakse muudatustega kompenseerida omavalitsuste tulude vähenemine ning parandada eelnõu kvaliteeti.

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimehe Kadri Simsoni sõnul poleks Riigikogu tohtinud maamaksu seaduse eelnõu sellisel kujul isegi menetlusse võtta. „See seaduseelnõu viib meie üldise õigusloome kvaliteedi alla, kuna eirab seaduse struktuurile ja sisule esitatavaid nõudeid.”

Keskerakonna muudatusettepanekud loovad kohustuse kompenseerida kohalikele omavalitsustele tulude vähendamist täiendava eraldisega riigieelarvest. „Muudatustega tagame olukorra, et kompenseerimine ei sõltuks valitsuse suvast, vaid see ka täidetakse. Vastasel korral ei suuda omavalitsused enam teenuseid pakkuda, seatakse ohtu lasteaedade ja koolide haldamine, teede hooldus ning spordi ja huvitegevus,” rõhutas Simson.

„Lisaks teeme ettepaneku muuta eelnõu pealkirja – meie õiguskeel ei tunne mõistet „koduomanik”, lisas Simson. „Eelnõu näol ei ole tegemist uue seadusega, vaid muudetakse juba olemasolevat maamaksuseadust, seepärast tuleb kasutada seda nime ka pealkirjas.”

Keskerakonna esitatud ettepanek kaotab seaduseelnõust praagi, mis ei võimalda maamaksust vabastamist. Praeguses eelnõus puudub maksuvabastuse rakendamise alus, kuna pole määratletud, mis seisuga maa omandi kuuluvus ning rahvastikuregistri seis arvesse võetakse.

Tagasiside