Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Keskerakonna fraktsioon esitas täna Riigikogule mahuka seaduseelnõu muutmaks Kriminaalmenetluse seadustikku ja sellega haakuvaid seaduseid. Eelnõu jõustumisel täidetakse rahvusvahelisest õigusest tulenevad põhiõiguste ja vabaduste tagamise nõuded. 

Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Mailis Reps märkis, et hetkel kehtivas seaduses sätestatud üldpõhimõtted ei taga kahtlustatava ja süüdistatava miinimumõiguseid nii, nagu need on kirjas Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis. „Samuti ei taga neid ka kohtueelse- ja kohtuliku menetluse ning jälitustegevuse läbiviimise regulatsioon. Samale probleemile viitas Riigikogus esinenud vandeadvokaat Leon Glikman.“

„Keskerakonna eelnõu jõustumisel kaotatakse ka absoluutne menetlemiskohustus, mille arvelt vabanenud ressurssi saab kasutada tõsisemate kuritegude menetlemisel,“ lisas Reps. 

„Kriminaalkorras karistatud pool miljonit Eesti kodanikku näitab, et kriminaalmenetluse läbi viimine on pigem reegel kui erandlik vahend,“ ütles Reps. „Ühtlasi rõhutavad mitmed advokaadid, et Euroopa Inimõiguste Kohus on tuvastanud Eesti suhtes korduvaid põhiõiguste rikkumisi.“

„Arvestades Riigikogu saalis õigussüsteemi arutelul tekkinud sisulist ja konstruktiivset mõttevahetust, tundub mulle, et kriminaalmenetluse seadustiku muutmisse on võimalik kaasata ka koalitsioonierakonnad,“ lõpetas Reps.

Tagasiside