Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon esitas täna Avaliku teenistuse seaduse (ATS) eelnõule 20 muudatusettepanekut. Muudatusi ette valmistades konsulteeriti Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Linnade Liiduga. Lisaks käsitleti ka Riigi- ja Omavalitsusasutuste Ametiühingute Liidu (ROTALi) ettepanekuid.

„Mitmed muudatused on tehtud kaitsmaks kohalikke omavalitsusi,“ rääkis Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Priit Toobal, „piisava üleminekuperioodi tagamiseks teeme ettepaneku selle rakendamiseks alates 2013. aasta 1. juulist ning leiame, et rakendamisega seotud kulud peab riik omavalitsustele hüvitama. Veel jääb segaseks linnavalitsuse ja volikogu liikmete staatus, mida peaks täpsustama Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse abil. Pakume ka välja, et omavalitsusliitude bürood saaksid ametiasutuse staatuse.“

Toobali sõnul käsitlevad muudatused ka koondamishüvitistega seonduvat. „Eelnõu näeb ette kantsleritele ja maavanematele vabastamise korral kuni kuue kuupalga suuruse hüvitise, kuid tavaametnikule koondamisel vaid ühe kuu palga ulatuses. Teeme ettepaneku see periood võrdsustada kolmele kuule.“

„Veel leiame, et eelnõust peaks välja võtma ebamäärase mõiste „muude surveavalduste keelamise“, mis on liiga üldsõnaline ning arusaamatu,“ märkis Toobal, „seesugune lai määratlus jätab liiga palju tõlgendusvõimalusi – kas arvamusartikli avaldamine või toetuspiketil osalemine on siis surveavaldus, mis kvalifitseerub seaduse rikkumisena?“

Toobal märkis, et siiani on segane see, kes on tulevikus ametnik ja kes töötaja ning kohati on ATSi eelnõu väga sarnane Töölepinguseadusega, mis kaldub paljus kaitsma pigem tööandjat kui töötajat. „Samas aga vajab Eesti kahtlemata uut ATSi ning käesolevas eelnõus on palju positiivset, näiteks ametnike rotatsioonisüsteem ning suurem kaitse lapseootel ja väikeste lastega ametnikele, samuti selgem ja avalikum palgakorraldus.“
 

Tagasiside