Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simson ütles, et kuna töötukassa arvab üha enam töötuid sanktsioonidega registreeritud töötute hulgast välja, siis algatab keskfraktsioon seaduse muutmise, millega püüab lahendada nende inimeste muret, kes elavad maapiirkondades, kus ei ole töötukassa esindusi.
 
 „Kuigi võimuparteidele meeldib raporteerida registreeritud töötuse vähenemisest, kuid samas on 2010. aasta esimese seitsme kuuga sanktsioonidega nimekirjast kustutatud üle 25 500  inimese ning möödunud aastal kustutati 26 000 inimest,“ ütles Simson. “Viimasel nädalal tuli juurde 1800 uut töötut, aga sotsiaalministeeriumi pressiteatest saame lugeda, et töötute arv vähenes 1130 inimese võrra. Riigile ei saa olla esmatähtis, et ametlik töötute statistika väheneks, vastupidi, riigile on oluline, et inimesed ei heituks. Aidates neil säilitada ametliku töötu staatuse on tõenäolisem, et säilib ka töövalmidus ja töötahe.“
 
Simson ütles, et Töötukassa esindused asuvad 26 asulas, kuid Eestis on 226 omavalitsust.
 
„Riik peab kohtlema elanikke võrdselt ja tagama, et riigi teenused oleks kättesaadavad nii linnas kui ka maal,“ märkis Simson. „Eelnõuga hüvitatakse töötu kulutused transpordile, kui ta läheb vastuvõtule Töötukassasse. Hüvitisele on õigus töötul, kes elab väljaspool omavalitsust, kus asub töötukassa kohalik osakond.“
 
 
 
Simson ütles, et Tööturuteenuste ja -toetuste seadus kohustab töötut käima vähemalt kord 30 päeva jooksul Töötukassas vastuvõtul, vastasel juhul teeb töötukassa otsuse isiku töötuna arveloleku lõpetamise kohta.
„Vastuvõtul käimine toob aga töötule kaasa kulutusi, mida talle täna ei kompenseerita,“ selgitas Simson. „Pikaaegsetel töötutel, kelle sissetulekuks on vaid 1000 krooni toimetulekutoetust võib maapiirkonnast vastuvõtule minemine osutuda just piletihinna pärast võimatuks.“
„Seega, enamikule inimestele tähendab kord kuus töötukassas käimine reisimist ning sellega seotud paratamatuid väljaminekuid,“ selgitas ta.  „Majandussurutise tingimustes vajavad inimesed teatud riiklikke teenuseid rohkem, kuid võrreldes jõukama ajaga vähenevad inimeste võimalused teenuse saamiseks raha kulutada.“
 
Tagasiside