Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjonis on arutelu all Arengufondi tulevik ning täna esitas Riigikogu Keskerakonna fraktsioon neile ka järgneva fraktsiooni poolse seisukoha: Arengufondile tuleb anda tagasi roll, milleks ta loodi.

„Arengufondi ei ole mõtet kergekäeliselt likvideerida, vaid talle peab tagasi andma rolli, milleks ta loodi. Arengufond vajab konkreetseid ülesandeid, millele lahendusvariandid välja pakkuda,“ rõhutas Eesti Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simson.

Püstitatud ülesanded peavad Simsoni sõnul olema seotud riigi laiemate eesmärkidega ning andma ülevaate, millised on riigi perspektiivid näiteks IT-sektoris või miks mitte lennunduses. „Ülesanded ei pea olema seotud ainult majandusvaldkonnaga, vaid võivad olla seotud ka muude küsimustega ja Eesti väljarändega. Uurimistööde tulemusel peab selguma visioon, kuhu peab Eesti edasi liikuma,“ sõnas Simson.

Arengufond loodi 2006. aastal, et algatada ja toetada Eesti majanduses ning ühiskonnas vajalikke muutusi, kasvatada eksporti ja luua uusi, kõrget kvalifikatsiooni nõudvaid töökohti. Sinna hulka kuulub maailmamajanduse suundade jälgimine ja poliitikute ning ametnike nõustamine majanduse arengu osas. „Riigi majanduspoliitika vajab värskendamist ja head nõu. Kuid nagu märkis peaministri endine nõunik Ruta Arumäe, juhtakse riiki Exceli-tabelitega ja keegi ei analüüsi ellu viidavate sammude tagajärgi. Samuti puudub eesmärk, kuhupoole tervikpildiga sammutakse,“ lausus Simson.

Enam kui aasta on Arengufond töötanud ilma juhita. Koalitsiooni käega löömise meeleolu on põhjus, miks nüüd arutatakse, kas sellist organisatsiooni nagu Arengufond, on Eestile üldse vaja. „Riigikogu majanduskomisjon otsustas hiljuti, et Arengufondi tegevusel ei ole praegusel kujul mõtet. Aga vaatamegi Arengufondi tegevused üle ja teeme omad ettepanekud, mitte ei pane asutust kinni,“ sõnas Simson.

„Alustame kasvõi sellest, et Arengufondi nõukogusse määratakse mõni opositsiooni esindaja, mida ei ole viimastel aastatel juhtunud. Vastasel korral tekib mugav õhkkond, kus mitte keegi pole huvitatud, et sisulised probleemid üldse lauale jõuaks,“ ütles Simson.

Tänu arengufondidele on arenenud sellised riigid nagu Jaapan, Soome, Taiwan ja Singapur. Nende riikide edulood ja edu saavutamise võtted võiksid meile olla heaks eeskujuks. Tugev Arengufond on Eesti ja meie majanduse arengu seisukohast olulise tähtsusega. Majanduskasvu ei ole võimalik aga kiirendada, kui me ei suuda riigina otsustada, millisele valdkonnale peaks Eesti spetsialiseeruma. Ilma põhjaliku arenguseireta ei ole see võimalik.

Teate edastas:
Jaan Männik
Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni pressiesindaja
Tel 53 474 246

Tagasiside