Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Keskerakonna Euroopa Parlamendi valimisplatvormi töörühma esimees Jüri Ratas rõhutas, et töötusega võitlemine on ülioluline eesmärk Euroopa Liidu elanike heaolu parandamiseks.

„Euroopa Liidu töötuse määr on täna Eurostati andmetel isegi kõrgem kui majanduskriisi ajal. Mitmes Euroopa riigis on töötute osakaal üle veerandi tööjõust ning ka Eestil on kriisieelse tööhõive tasemeni veel pikk tee minna. Konkurentsivõimelise palgaga töökohtade loomine ja tagamine on aga jätkusuutliku majanduskasvu taastamise esmaseks eelduseks,“ selgitas Riigikogu aseesimees Jüri Ratas.

„Eriti kõrge on töötus noorte seas, mis paneb tublisid koolilõpetajaid tööd otsima väljaspool oma kodumaad. Eesti ja kogu Euroopa Liidu noorsoopoliitika põhieesmärgiks peab olema sotsiaalse ja majandusliku ebavõrdsuse vähendamine ning kõigile noortele sobivate haridus- ja töövõimaluste tagamine,“ rõhutas Ratas. „Selleks tuleb tõhustada ja juurde luua Euroopa Liidu tööhõive alaseid programme ning suurendada antud valdkonna rahastust. Noortesse panustamine on selge investeering meie kõigi tulevikku.“

„Eestil tuleb üha kasvava töörände pidurdamiseks otsustavalt tegutseda, mitte toimuvat lihtsalt kõrvalt vaadata. Me ei tohi leppida olukorraga, kus igal aastal lahkuvad tuhanded inimesed majanduslikel põhjustel oma kodumaalt. Tööpuuduse vähendamiseks tuleb aktiivsemalt pingutada nii kohalikul tasandil kui ka Euroopa Liidus tervikuna. Iga inimene peab saama soovi korral oma elukohas töötada,“ lõpetas Jüri Ratas.
 

 

Tagasiside