Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas andis täna Riigikogu saalis üle Keskerakonna fraktsiooni seaduseelnõu, millega soovitakse alates 2014. aastast tõsta kohalikule omavalitsusele laekuvat residendist füüsilise isiku maksustatava tulu osa 12,13%-le. Samasisulise ettepaneku tegi Omavalitsusliitude Koostöökogu valitsuskomisjonile 2014. aasta riigieelarve läbirääkimistel.

„Kohalikel omavalitsustel ei ole täna piisavalt rahalisi vahendeid kõigi neile seadusega pandud ülesannete täitmiseks. Täiendavat rahastamist vajavad näiteks lasteaedade- ja koolide ehitamine ning ülalpidamine, kohalike teede remont, haridus- ja kultuuritöötajate palgasüsteem, ühistransport ja väga paljud muud valdkonnad,“ sõnas Riigikogu aseesimees Jüri Ratas.

„Meie eesmärk on parandada kohalike omavalitsuste võimekust omavalitsuslike ülesannete täitmisel ja teenuste pakkumisel. Selleks tuleb taastada kohalike omavalitsuste eelarvetesse laekuva tulumaksu määr kriisieelsele tasemele ning lisaks kompenseerida maamaksuvabastuse tõttu omavalitsustele saamata jääv tulu,“ rõhutas Ratas.

„Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni eelnõu on esimeseks sammuks kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamiseks. Lisaks omavalitsustele laekuvale tulumaksu osa tõstmisele tuleb taastada ka tasandusfond ning viia teehoiuraha vähemalt kriisieelsele tasemele,“ täpsustas Jüri Ratas.

„Kohalike omavalitsuste finantsautonoomia tagamiseks tuleb üle vaadata kohalike maksude süsteem tervikuna. Tänane olukord, kus kohalike maksude osakaal omavalitsuste tulubaasist on vaid 1,1%, ei ole jätkusuutlik,“ toonitas Riigikogu aseesimees Jüri Ratas.

Tagasiside