Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Värskelt avaldatud kohalike omavalitsuste võimekuse indeksi pingerida näitab, et Eesti omavalitsuste tase erineb endiselt kordades. Edetabeli tipus troonivad valdavalt Harjumaa linnad ja vallad, kuid väikeste omavalitsuste toimetulek näiteks Eesti kagu- ja idaosas on märksa keerulisem.

„Senisest märksa enam vajavad riigipoolset tuge ääremaalised vallad, kus KOV-võimekuse indeksi väärtus on kõige madalam. Eraldi tooksin välja asjaolu, et edetabeli esimese kolmekümne seas on ainult 5 vähem kui 5000 elanikuga omavalitsust ning mitte ühtegi alla 2000 elanikuga linna või valda,“ märkis Ratas. „Muidugi on ka heal järjel väikseid omavalitsusi nagu Otepää vald, Põltsamaa või Põlva linn, aga numbrid näitavad, et tegemist on eranditega, kes on tänu asukohale, ajaloole või heale juhtimisele suutnud leida oma niši.“

„Täna kehtivat maksusüsteemi ja rahvastiku negatiivset iivet arvesse võttes pole suur osa Eesti omavalitsustest võimelised jätkusuutlikult toime tulema. Seega tuleb reformida nii Eesti haldusjaotust kui ka kohalike maksude süsteemi,“ selgitas Jüri Ratas.

„Loodavad haldusüksused peavad olema edukad ning finantsiliselt iseseisvad. Üheks meetmeks omavalitsuste finantsilise iseseisvuse suurendamisel on omavalitsustele laekuva tulumaksu muutmine kohalikuks maksuks. Esitasin selle ettepaneku ka 19. septembril toimunud konverentsil „20 aastat Eesti Vabariigi põhiseadust ja kohalik omavalitsus – garanteeritud autonoomia, partnerlus või keskvõimu alluvus“, kus ma kõnelesin vajadusest tõsta omavalitsuste rolli ühiskonnas,“ lisas Ratas.

„Tuletaksin ühtlasi meelde, et 24. septembril toimunud Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu volikogu ühisel koosolekul otsustati ühehäälselt jätta Vabariigi Valitsuse 2013. aasta eelarvekava allkirjastamata, sest selles oli liiga palju lahendamata probleeme. Näiteks puudub tänaseni selgus, kust leitakse vahendeid õpetajate palgatõusuks ja kuidas tagatakse üldhariduse kättesaadavus pärast plaanitud reformide läbiviimist. Eriarvamusele jäädi ka kodualuse maamaksu vabastuse osas,“ tõi Ratas välja.

„Eesti omavalitsused ja nende elanikud vajavad läbimõeldud ja toimivaid lahendusi, sest iseenesest olukord ei parane“, lõpetas Jüri Ratas.

 

Tagasiside