Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas esines täna sõnavõtuga Põltsamaal toimunud riigireformi seminaril. Ratas rõhutas kohalike omavalitsuste rolli ja olulisust Eesti elu arendamisel.

„Riigi- ja haldusreformist on aastaid räägitud, kuid reaalsete tegudeni pole siiani jõutud. Põhjuseks eeskätt asjaolu, et keskvalitsuse tasandil ei ole soovi kohalike omavalitsuste otsustusõigust ja eelarvelisi ressursse suurendada. Kuigi just inimese kodulinn või -vald kujundab kõige otsesemalt tema heaolu ja elukeskkonda,“ selgitas Jüri Ratas.

„Jätkuva linnastumise ning Eesti rahvaarvu vähenemise tõttu on vajalike teenuste pakkumine muutunud eeskätt maavaldade jaoks üha tõsisemaks väljakutseks. Samas on riigijuhid jätnud kohalikud omavalitsused oma muredega üksi. Teatavasti pole siiani taastatud majanduskriisi aegseid tulukärpeid ega loodud omavalitsustele täiendavaid võimalusi oma tulubaasi suurendamiseks. Ainsa väljapääsuna pakutakse omavalitsuste liitmist, mis üksinda kindlasti ei paranda inimeste ja linnade-valdade igapäevast toimetulekut ega pidurda maapiirkondade ääremaastumist,“ rõhutas Ratas.

„Tervikliku ja jätkusuutliku regionaalpoliitika tagamiseks toetan jätkuvalt Riigikogu juurde haldusalase komisjoni moodustamist. Vastava komisjoni eesmärk oleks koostöös ekspertide ja omavalitsusjuhtidega haldusreformi ning uue kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse väljatöötamine. Samuti Eesti regionaalpoliitika jooksev kujundamine omavalitsuste ja seeläbi kogu meie riigi arengu edendamiseks,“ lõpetas Jüri Ratas.

Tagasiside