Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas esines täna IX Omavalitsusfoorumil ettekandega, milles ta rõhutas kohalike omavalitsuste tulubaasi tugevdamise ja kohalike teede senisest märksa suurema rahastamise vajadust.

„Kohalik võim on inimesele kõige lähemal ja seetõttu igapäevases elus ka kõige paremini tunnetatav. Kahjuks oleme me jõudnud olukorda, kus suurema osa omavalitsuste jaoks on kõigi neile seadusega pandud kohustuste täitmine muutunud ääretult raskeks, et mitte öelda pea võimatuks ülesandeks,“ lausus Jüri Ratas.

„Elu on maapiirkondades võimalik ainult ettevõtluse ja töökohtade olemasolul. Ettevõtted vajavad aga toimivat taristut: korras teid, toimivat elektri- vee- ja internetiühendust. Turvalised ning mugavad teed on aga olulised kõigi linna- ja vallaelanike jaoks. Ükskõik, kas me räägime siis teekonnast kooli, töökohta, poodi, panga- või postkontorisse,“ lisas Ratas.

„Kohalike teede säilimist ja korrashoidu ei ole võimalik omavalitsustel riigi toeta korraldada. Siinkohal on hädavajalik vastastikune koostöö ja piisav rahastus kütuseaktsiisist. 2013. aastal plaanib valitsus koguda 417 miljonit eurot kütuseaktsiisi, kuid sellest suunatakse kohalikele omavalitsustele kõigest circa 30 miljonit eurot. Samas moodustavad kohalikud teed 40,7% teede kogupikkusest ning riigimaanteed kõigest 28%,” tõi Ratas välja ilmselge vastuolu.

Aastatel 2009-2011 laekus kohalikele omavalitsustele kütuseaktsiisist teehoidu suunatavast rahast kõigest 5%, 2012. aastal 6,7%. Neid summasid võiks võrrelda teede esmaabiga. Tänavu plaanitakse küll eraldada kümme protsenti, aga see number peaks olema kolm korda suurem, et reaalselt tagada teede hooldamiseks ja kestmiseks vajalik rahastus,“ rõhutas Ratas.

„Teeaukude lappimine on kindlasti vajalik töö, kuid teede põhjaliku rekonstrueerimiseta ei vii see meid kuigi kaugele ja on sama lootusetu ettevõtmine nagu käsitulekustuti abil kulutulega võitlemine,“ märkis Ratas.

„Teehoiu rahastamine peab toimuma stabiilselt ja ei tohi sõltuda parasjagu võimul oleva valitsuskoalitsiooni poliitilistest otsustest või eelistustest. Seetõttu on igati mõistlik kehtestada Teeseadusega minimaalne protsent, mis läheb igal aastal kütuseaktsiisist kohalike teede korrashoiuks. Kohalikud teed on ja jäävad oluliseks teguriks regionaalpoliitika kujundamisel ning nende hooldamine ja uuendamine peab seetõttu olema jätkusuutlik,“ lõpetas Ratas.

Jüri Ratase kõne terviktekst on kättesaadav siit: http://ratas.ee/index2.php?pid=3&id=300&w=2

Tagasiside