Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna avas Riigikogu aseesimees Jüri Ratas Tallinnas rahvusvahelise seminari, mis käsitleb omavalitsuste rolli Läänemere kaitsel. Ratas rõhutas tervituskõnes, et lisaks riikide vahelisele koostööle on kohalikel omavalitsustel koos kolmanda sektori organisatsioonidega võimalik anda märkimisväärne panus mere saastamise vähendamiseks ja tõkestamiseks.

„Tänane seminar ongi üheks kiviks koostöö seina – meie kodumere, Läänemere paremaks kaitsmiseks,” ütles Ratas seminari avades.

Ratas rõhutas, et Läänemeri on inimese mõjutuste suhtes väga tundlik ja kergesti haavatav nii maalt, merelt kui ka õhust. „Kasvav vedelkütuse ja keemiatoodete vedu on suurim ohu allikas,” ütles Ratas. „Eriti suurt ohtu merele kujutavad vananenud ja ühekordse põhjaga naftatankerid.”

Ratas lisas, et teiseks Läänemerd ohustavaks saastamise viisiks on laevadelt pärit jäätmed, mis uhutakse rannikule, kus selle koristamine muutub kohalikele omavalitsustele probleemiks.

Avakõnes märkis Ratas ka linnade ja alevike osa mere reostusel, kui neil puuduvad nõuetekohased heitvee puhastusseadmed. „Ka kohalikel omavalitsustel on kolmanda sektori organisatsioonidega võimalik anda märkimisväärne panus mere saastamise vähendamiseks ja tõkestamiseks inimeste teadlikkuse tõstmise teel, kohapealse järelevalve ja teavitamise abil, samuti otsese osavõtuga ranna ja siseveekogude kallaste kaitsest ja korrastusest,” rääkis Ratas.

„Euroopa Liit on vastu võtnud Läänemere piirkonna strateegia, mille üks oluline rõhuasetus ongi siinsete riikide kodanike, ettevõtjate, teadlaste, ametnike, erinevate huvigruppide esindajate ja poliitikute vahelise koostöö tugevdamine selleks, et suureneks seni vähekasutatud ühispotentsiaal ja kaoks umbusk piiriüleste ettevõtmiste suhtes,” lõpetas Ratas.

Tagasiside