Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Keskerakonna Omavalitsuskogu esimees ja Riigikogu aseesimees Jüri Ratas tunnustab regionaalministrit haldusreformi aruteluga jätkamise eest, aga kutsub üles haldusterritoriaalsete muudatuste kõrval keskenduma enam omavalitsuste tulubaasile ja neile seadusega pandud ülesannetele.

„Paigalseis on tagasiminek ja tänaseks on üheselt selge, et Eesti omavalitsuskorraldus vajab muutusi. Seetõttu tunnustan regionaalminister Siim Valmar Kiisleri pingutusi ja arutelu algatamist. Küll aga rõhutan, et haldusreform ei tohi olla mehhaaniline valdade ja linnade sundliitmine. See peab olema põhjalikult läbimõeldud ja koostöös omavalitsustega ellu viidud protsess, mis aitab tõsta kõigi Eesti inimeste heaolu,“ rõhutas Ratas.

„Ennekõike tuleb üle vaadata seadusega omavalitsustele pandud ülesanded ja nende vastavus omavalitsuste eelarvelistele võimalustele. Täna ei ole kohalikel omavalitsustel võimalik oma rahalist olukorda märkimisväärselt kujundada ega suunata. Kohalikud maksud moodustavad kõigest 1% omavalitsuste eelarvelistest maksutuludest, ülejäänud 99% on riigijuhtide otsustada. Antud olukord on aga omavalitsuste autonoomia tagamise seisukohalt lubamatu,“ märkis Jüri Ratas.

„Eestimaa Linnade ja Valdade Üldkogu rõhutas juba 2012. aastal vastu võetud deklaratsioonis, et riigil tuleb taastada omavalitsuste tulubaas kriisieelsele tasemele ning tugevdada kohalike omavalitsuste otsustusõigust ja finantsautonoomiat,“ lisas Ratas. „Eestimaa Linnade ja Valdade Üldkogu deklaratsioonis välja toodud probleemid on sama aktuaalsed ka täna.“

„Haldusreformi saab ja tohib läbi viia ainult koostöös kohalike omavalitsustega. Riigi kohustus on arvesse võtta omavalitsuste ja nende ühenduste seisukohti ning tagada neile igakülgne tugi ja nõustamine. Ühtlasi tuleb täita Riigikohtu 16. märtsi 2010 üldkogu otsust nr 3-4-1-8-09, mille kohaselt omavalitsused ei pea kulutama kohalike ülesannete jaoks mõeldud raha riiklike kohustuste täitmiseks,“ lõpetas Jüri Ratas.

Tagasiside