Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas märkis täna Tallinna VI Noorsootöö foorumil peetud ettekandes „Väärtushinnangud töös noortega“, et ühiskonna väärtushinnangud on viimase 20 aasta jooksul suuresti muutunud.

„Kui sageli suudame tegelikult näha huvitavat ja harivat kirjandust laste lugemislaual. Aga see kujundab samuti meie laste väärtushinnanguid eluks. Ehk enne Harry Potterit tuleks läbi lugeda või vaadata, mis toimub Mõmmi Aabitsas või Paunvere lugudes,” sõnas Ratas.

„Olulisel kohal tänapäevases noortetöös on arvuti ja igasugune sotsiaalmeedia, kindlasti on need kohad, kus noored lävivad ning oma hinnanguid kujundavad. Oluliseks on selle suhtluskeskkonna võimalikult mõistlik kasutamine ehk teisisõnu mitte ülemäärane tarbimine,” ütles Ratas.

Ratas rõhutas oma ettekandes, et enam peame pöörama tähelepanu nendele väärtushinnangutele, kus me täna elame, missugused on need eeskujud ja teerajad, millele suudame suunata noored. „Ühiskonnale on oluline noore inimese toimetulek, mõttemaailm, isamaa- armastus, käitumisnormid ja väärtushinnangud tervikuna.”

Ratase hinnangul on oluline koht spordil. „Linnas sirguval noorel on kasvuruum mõnes mõttes kitsam, teisalt aga rohkem võimalusi osa võtta mitmete ringide tööst ja üritustest kui eakaaslastel maal.” „Kuivõrd väärtushinnangulised on tänased spordiklubide rahastamise süsteemid. Kas teadmine, et iga pea toob raha? Või on hoopis olulisemaks väärtuseks noore inimese tervise, tema tahtejõu, kaaslastega arvestamise ja korratunde tugevdamine. See on eeskätt küsimus avaliku võimu teostajatele kõige laiemalt.”

„Juhendaja ja treeneri kui eeskuju ja autoriteedi roll on läbi aegade olnud asendamatu. Noorsootöötaja ei ole kaugeltki vaid teenindaja või ideede generaator.”

Ratas rõhutas, et oluliseks tegevusruumiks noortele on  igasugused kolmanda sektori organisatsioonid, mida rahastatakse ning mis pakuvad ka tegevusi. Ta tõi esile TEN ehk Tegusad Eesti Noored projekti linn lilleliseks. „Selle raames saab igal kevadel korda üks park. Siin löövad kaasa ka puuetega noored.”

„Usun, et ühiskond ootab just noorsootöötajatelt seda, et süstida noortesse võimalikult palju loovust ja ettevõtlikkust, mis aitab tulevikus saada hakkama oma elu korraldamisega. Läbi kõige selle on tugevam ja tervem kogu meie ühiskond,” lõpetas Ratas.

Tagasiside