Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas rõhutab, et Eesti vajab terviklikku haldusreformi, mitte esmajärjekorras omavalitsuste sundliitmist. Ratase sõnul on omavalitsusreform õnnestunud ainult siis, kui tõuseb kohalike omavalitsuste tulubaas ning osutatavate teenuste kvaliteet.

„Omavalitsusreform peab ennekõike käsitlema omavalitsuste ülesandeid ning suurendama nende finantsautonoomiat. Euroopa kohaliku omavalitsuse harta artikkel 9 punkt 3 sätestab, et „vähemalt osa kohalike võimuorganite rahalistest vahenditest tuleb kohalikest maksudest ja koormistest, mille suuruse nad võivad seadusega lubatud piires ise määrata.“ Reaalsuses sõltub kolmveerandi Eesti omavalitsuste tulu ainult keskvõimu eraldistest ja toetustest,“ selgitas Ratas.

„Eestis on seaduses kirjas teoreetiliselt kuus kohalikku maksu, kuid 2015. aastal laekus neist ainult kolme – reklaamimaksu (50 omavalitsuses), teede ja tänavate sulgemise maksu (21 omavalitsuses) ning parkimistasu (9 omavalitsuses). Seejuures andsid kohalikud maksud kõigest 1% omavalitsuste tuludest. Need numbrid tõestavad, et tänane maksusüsteem on ilmselgelt iganenud ning vajab kardinaalset uuendamist. Kohalikud maksud peavad reaalselt aitama omavalitsustel koguda rahalisi vahendeid oma elanikele vajalike teenuste tagamiseks,“ rõhutas Jüri Ratas.

„Omavalitsuste rolli ja võimaluste kärpimine jõudis äärmusesse 2009. aasta majanduskriisi ajal, kuid pole siiani sisuliselt paranenud. Näiteks kehtib tänaseni absurdne olukord, kus kohalikelt omavalitsustelt on ära võetud ülesanne ja rahalised vahendid noorsootöö ning spordiga tegelemiseks. Samas panustavad kõik omavalitsused jätkuvalt oma võimaluste piires neis kohalike elanike jaoks üliolulistes valdkondades,“ selgitas Ratas.

„Haldusreformiga soovitakse kehtestada ühinevatele omavalitsustele 5000-elaniku miinimumpiir. Linna või valla elanike arv ei ole aga mingi võluvits võimekate omavalitsuste tagamiseks. Kõige tähtsam on, et iga ühinemise puhul tõuseks kohalike teenuste kvaliteet vähemalt samale tasemele, mis ta on kõige tugevamas ühinevas omavalitsuses. Ühtlasi peab omavalitsustel tekkima reaalne investeerimise võimekus, milleks on vaja tõsta nende tulubaasi ja suurendada kohalike maksude osakaalu,“ lõpetas Ratas.

Tagasiside