Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tunnustame erinevaid asjassepuutuvaid osapooli, kes on muutunud julgeolekuolukorras arvestanud Keskerakonna ettepanekutega tugevdada otsustaval määral riigikaitset ja teha muuhulgas täiendavaid investeeringuid Kaitseliitu, ütleb Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid.

“Oleme tutvunud Kaitseministeeriumi koostatud riigikaitse lisapaketi plaaniga, milles sisalduv on kahtlemata äärmiselt vajalik. Keskerakond soovib nimekirja täiendada keskmaa õhutõrjesüsteemiga, mille näol on tegemist olulise võimelüngaga. Otsus tuleb teha lähiajal, sest ettevalmistused selle arendamiseks võtavad aega,” lausub Jaanus Karilaid. “Sõda Ukrainas annab praeguseks juba piisavalt alust hinnata, milliseid relvasüsteeme on Eestil tarvis juurde hankida. Üheks parimaks indikaatoriks on saadetised, mida abistavad riigid Ukrainale saadavad. Need relvad on osutunud tõhusateks ja saavad olla ka meile suhteliselt kindlateks vihjeteks, millele tähelepanu pöörata.”

Keskerakonna aseesimehe sõnul on positiivne, et me ei ole praeguste sündmuste valguses liitlaste toetuse kõrval ära unustanud iseseisva kaitsevõime ja elanikkonnakaitse arendamist. “Maakaitse isikkoosseisu kahekordistamine ja Kaitseliidu tegevuse tõhustamine on vajalikud sammud. Paljud riigid on võtnud vastu otsuse tõsta olulisel määral kaitsekulutusi ja Eestil tuleb erakordsetes oludes ühe võimalusena kaaluda laenu võtmist,” märgib Jaanus Karilaid, lisades, et Keskerakond on valmis täiendatud kaitsepaketi valitsuses kiiremas korras heaks kiitma.

Jaanus Karilaid toonitab, et valitsuse kavandatav lisaeelarve peab olema võimalikult laiapõhjaline, sest lisaks julgeolekukriisile vajavad täiendavaid investeeringuid energeetikasektor, tervishoiuvaldkond ja sõjapõgenike vastuvõtmisega seonduv. “Sellele lisaks peame andma inimestele kindluse homse ees nii, et tagatud oleks igapäevane toimetulek. Seetõttu toetame diislikütuse, eriotstarbelise diislikütuse, bensiini ja kütteainena kasutatava maagaasi aktsiisi ajutist langetamist Euroopa Liidu miinimumtasemeni kuni 2023. aasta 30. aprillini. Kütusehinnad mõjutavad olulisel määral inimeste igapäevategemisi ning on oluliseks sisendiks toidukaupade ja transporditeenuste hindade kujunemisel. Mitmed riigid on kasutanud võimalust tulla keerulisel ajal oma inimestele appi ja on aktsiise langetanud,” selgitab Jaanus Karilaid.

Tagasiside