Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu liikmed Olga Ivanova ja Martin Repinski rõhutavad, et Kohtla-Järvel kütte ja veeta jäänud kortermajade elanikud vajavad tekkinud olukorra lahendamiseks kiiret riigipoolset abi. Ühtlasi nendivad Riigikogu korteriühistute toetusrühma kuuluvad saadikud, et tekkinud olukord näitab kommunaalteenuste pakkumist reguleerivate seaduste muutmisvajadust.

“Kohtla-Järvel näitel näeme olukorda, kus korteriühistul puudub õigus lülitada välja pikaajaliste võlglaste gaasi-, vee- ja küttevarustus ning teenust pakkuval ettevõttel pole mingit kohustust tegeleda võlglastega eraldi,” rääkis Olga Ivanova, “selle tõttu kannatavad aga inimesed, kes on oma arved korrektselt tasunud, ja peavad sellele vaatamata soojata olema. Olukorra lahendaks see kui teenusepakkujal oleks kohustus sõlmida leping iga korteriomanikuga otse, ning keelatud teenuste katkestamine neil, kes on oma arved tasunud.”

Ivanova jätkas: „Kahjuks prevaleerib tänases valitsuses suhtumine, et inimesed võib võlgade eest surma mõista. Kui inimestel ei ole suurtel külmaperioodidel sooja elukohta, vaid elada tuleb kütteta tondilossides, siis see on ju sisuliselt nende surmaotsusele allakirjutamine. Kohalik omavalitsus saab küll hädalistele pakkuda kohta sotsiaalmajades, kuid pikas plaanis tuleb vältida üldse selliste olukordade teket. Kahjuks näitas minister Michal täna Riigikogu infotunnis antud teemal vastuseid jagades üles vaid ääretut ükskõiksust ning on raske uskuda, et valitsus reaalseid samme astuda tahab ja ka suudab.“

“Olukord on kriitiline ja riik peab siinkohal sekkuma ning Kohtla-Järvel monopoolses seisus oleva VKG Soojusega läbirääkimisi pidama, vajadusel survet avaldama, et tagada inimväärsed elutingimused. Vaadates aknast välja mõistab igaüks, et toasoe ei ole meie kliimas mingi luksuskaup,” sõnas Martin Repinski, “kohalik omavalitsus on pakkunud külma kätte jäänud inimestele ajutisi eluasemeid sotsiaalpindadel, kuid inimesed ei julge oma kodusid maha jätta kartes tühjaks jäänud majade rüüstamist.”

“Sõidan täna isiklikult Kohtla-Järvele olukorraga tutvuma ning kasutame kõiki Riigikogu liikmete käes olevaid võimalusi, et sotsiaalseks katastroofiks kujuneva olukorraga asutaks kiiresti riigi tasandil tegelema,” lõpetas Martin Repinski.

Kohtla-Järvel on mitmed kortermajad jäänud sooja- ja küttevarustuseta osade korteriomanike pikaajaliste võlgnevuste tõttu. Uus tn 9 korteriühistu on pöördunud VKG Soojuse vastu kohtusse, sest soojata on jäänud ka inimesed, kes arveid pidevalt korrektselt tasunud.

Tagasiside