Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigireformiga peab kaasnema rahva osaluse tõus, suurenema otsuste tegemisel kaasarääkimise võimalused, ka presidendi otsevalimiste seadustamine, ütles Riigikogu põhiseaduskomisjoni ja riigireformi probleemkomisjoni liige Helmut Hallemaa.

„Presidendi otsevalimine on oluline rahvademokraatia samm,“ sõnas Hallemaa. Parlamentäär Hallemaa märkis, et „see on inimeste jaoks oluline teema. Kohtumistel rahvaga on ka öeldud, et nii väärikal rahval on õigus oma presidendile.“ „Põhjanaabritel on presidendi otsevalimised. Eestis väidetakse, et otsevalimistel saab president rahvalt justkui liiga suure mandaadi. Soome riik ei ole läinud hukka, presidendil pole täidesaatvat võimu, ta on moraalne majakas, tasakaalustav jõud“, lisas Hallemaa.

Hallemaa rõhutas, et riigireformi tegevuste kavandamisel ja täitmisel peab keskmes olema inimene. „Senistes reformides on inimene paraku jäänud tahaplaanile,“ sõnas Hallemaa. „Eluliselt olulistes teenustes puuduvad edasise, täiendava höövlitöö võimalused. Iga otsuse puhul tuleb eelnevalt hinnata, mida võidab sellest iga konkreetne Eestimaa elanik.“

Hallemaa sõnul peab riik tagama inimestele olulised põhiteenused nende elukohas kõikjal Eestis. „Olulised põhiteenused on seotud põhiseadusest tulenevate ülesannete täitmisega: elu ja tervise kaitse, haridus, sotsiaalriigi tagatised,“ ütles Hallemaa. „Pahupidinäiteid on mõne aasta tagusest avaliku sektori töökohtade arvulisest vähendamisest, Tartu Ülikooli Kliinikumis, Maanteeameti ARK-ides ja mujalgi.“

Eesti on tuntud ja tunnustatud e-riik, osundas Hallemaa, kuid täna tuleb meil siiski ausalt rääkida riigireformi käigus selle Eesti e-tiigri taas ülesse äratamisest, X-tee edasiarendamisest. „Ühtlustamist ja lihtsustamist vajab riigiportaalis erinevate taotluste esitamine, parandada tuleb ametkondade omavahelist andmevahetust,“ sõnas Hallemaa.

Riigireformi probleemkomisjoni liikmetel oli töine kohtumine Riigireformi Sihtasutuse esindajate Raivo Vare, Jüri Raidla, Kristi Liiva ja Kristel Urkega.
Hallemaa tunnustas Riigireformi Sihtasutuse tegijate panust. Nad on Riigireformi probleemkomisjonile nii abiks kui ka heaks partneriks.

Tagasiside