Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Keskfraktsiooni liikme Evelyn Sepa hinnangul peab tõhusamalt astuma perevägivalla vastu, sest seda ei saa pidada kellegi eraasjaks.

Põhiseaduskomisjoni aseesimehe sõnul on perevägivalla vastu võitlemiseks muude meetmete kõrval vajalik täiendada seadust. “Seadustada tuleb lähenemiskeeld nii tõkendina kui ka lisakaristusena,” selgitas Sepp.

Sepa sõnul tuleneks lähenemiskeeld karistusena kohtuotsusest ning tõkendina eeluurimise ajal prokuröri sanktsioonist, kes peab hindama reaalset olukorda ning vastavalt ka käituma ning oma otsust selgelt motiveerima. “Otsuses tuleks fikseerida isikud ja kohad, kuhu vägivallatseja ei tohi läheneda,” ütles Sepp. “Lähenemiskeeldu on rakendatud näiteks Austrias, Norras, Saksamaal ja paljudes teistes riikides.”

Sepa sõnul võiks ohvri turvalisuse suurendamiseks kasutada politseijaoskonda ühendatud hädaalarme. “Lähenemiskeelu toimimiseks peab info rikkumise kohta jõudma koheselt politseile, kes selle fikseerib ja reageerib väljakutsele,” märkis Sepp. “Selline süsteem on kasutusel näiteks Norras.”

Kolmandaks tuleks Sepa sõnul seadustada väljatõstmisõigus ja tagasipöördumiskeeld, mida rakendab põhjendatud juhtudel politsei. “Tegemist on ajutise meetmega kriisiolukorra lahendamise kiirendamiseks ja tagab esmalt laste huvide parima kaitse. Kui meie senine tavamõtlemine piirdub tõdemusega, et ohver on see, kes peaks minema kodunt varjupaika, siis selle meetmega tagatakse ohvri võimalus toibuda oma üleelamisest vastupidi kodus, mis on enamikul juhtudel inimestele kõige mugavam ja turvalisem koht,” selgitas Sepp.

Eestis kannatab uuringute kohaselt perevägivalla all enam kui 40 000 naist aastas. Tulemuseks on muude kergemate ja raskemate kehavigastuste, psühhiliste üleelamiste, lastele tekitatud psühhotraumade kõrval ka ca 6-8 % juhtudel raseduse katkemine. “Kui aastas sureb nn alkoholisurma hinnanguliselt 2000 inimest, kes ütleme, on valdavalt ise oma surmas süüdi, siis vähemalt samapalju lapsi jääb sündimata ainuüksi peresisese vägivalla tõttu,” ütles Sepp. “Koduvägivalla all hukkub Eestis 40 naist aastas, Soomes 30 ja Norras üks.“

Kümnest perevägivalla ohvrist üheksa on naised, enamjaolt vanuses 21–30 eluaastat.

Riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimees Evelyn Sepp kinnitas seminaril “Ei lähisuhtevägivallale” oma toetust ka prostituudi teenuse ostmise kriminaliseerimisele. “Ei saa sallida olukorda, kus prostituudi teenuse tarbijad võtavad endale õiguse raha eest ka vägivalda osta,” selgitas ta.

Lisainfo:
Evelyn Sepp
Riigikogu KE fraktsiooni liige
51 06 205

Toomas Raag
KE infojuht
50 99 592

Tagasiside