Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogus läbis täna esimese lugemise seadus, millega võetakse üle Euroopa võrgu ja infoturbe direktiiv. Selle eesmärgiks on tagada võrgu- ja infosüsteemide ühtlane turvalisuse tase kogu Euroopa Liidus.

Keskerakondlasest Riigikogu liikme Erki Savisaare sõnul võtab Eesti, nagu ka kõik ülejäänud Euroopa Liidu liikmed, oma seadusandlusesse üle 2016a vastu võetud direktiivi. „Direktiiviga soovitakse tagada võrgu- ja infosüsteemide ühtlaselt kõrge turvalisuse tase kogu Euroopa Liidus, et tagada usaldusväärsus kõigis majanduslikes ja ühiskondlikes valdkondades. Lisaks toimub küberturve valdkonnas liikmesriikide vahel tihe koostöö – jagatakse kogemusi, oskusi, tehnoloogiaid ja teavet riiklikus küberruumis toimuva kohta.

Küberturvalisuse seaduse eelnõu üheks eesmärgiks on tugevdada ühiskonna jaoks määrava tähtsusega teenuste ning riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste töö toimimiseks kasutatavate võrgu- ja infosüsteemide kaitset. „Kui riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste infosüsteemide turvalisuse tase ei vasta nõuetele, ei ole see mitte üksnes oht andmete lekkimisele, vaid infosüsteemide töökindluse ja usaldusväärsuse tagamisele kogu riigis,“ sõnas Riigikogu majanduskomisjoni liige Erki Savisaar.

Eelnõuga laiendatakse Riigi Infosüsteemi Ameti volitusi küberriskide ennetamisel, järelevalve teostamisel ning juhtumite tuvastamisel ja lahendamisel. „RIA ülesandeks on jälgida nii Eesti kui ka teistes arvutivõrkudes toimuvat, anda Eesti avalikule ja erasektorile hoiatusi turvaintsidentide ennetamiseks ja tõsta kasutajate turvateadlikkust. Lisaks koostab RIA raporteid Eesti arvutivõrkudes toimunud intsidentidest ja pahavara levikust. Ehk üldiselt hinnata küberkeskkonna turvalisust ning sellega seotud riske ja mõju Eesti riigi tähtsatele teenustele,“ lisas Erki Savisaar.

Liikmesriigid on kohustatud vastu võtma ja avaldama direktiivi rakendamiseks vajalikud õigusnormid 2018. aasta 9. maiks.

Tagasiside