Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogus läbis teisipäeval esimese lugemise riikide vaheline kokkulepe, mis võimaldab majutada Eesti riigi olulised andmed ning kriitilised e-teenused Luksemburgi andmekeskusesse.

Keskerakondlasest Riigikogu majanduskomisjoni liikme Erki Savisaare sõnul aitab andmebaaside üleviimine Luksemburgi serveritesse maandada riske. „Mõistagi on suurimaks väärtuseks turvalisus ja töökindlus. Peame olema valmis ka olukorraks, kus näiteks siinsete andmekeskustega midagi juhtub. Sellisel juhul tagab kaugel asuv andmekeskus nii andmete säilimise kui ka teenuse toimimise,“ sõnas Erki Savisaar. Tema sõnul on tegu uudse viisiga, mida teised riigid veel rakendatud pole, kuid sarnast lähenemist kasutavad mitmed organisatsioonid nagu näiteks NATO.

Erki Savisaare sõnul on Eestile geograafilisest suurusest tulenevalt hädavajalik kasutada välisriikides olevaid andmehoidlaid. „Turvalisuse tagamiseks peavad andmehoidlad olema üksteisest geograafiliselt eraldatud. Turvaliseks peetakse eraldatust, mis on vähemalt 240 kilomeetrit. Eesti siseselt on seda väga raske saavutada. Luksemburg oli koheselt koostööst huvitatud ning omab juba praegu väga kõrge turvalisusega andmekeskuseid.“ Savisaar lisas, et kokkuleppe kohaselt saavad andmekeskusesse siseneda ainult Eesti Vabariigi poolt volitatud isikud ja lisaks on Eesti riigil ligipääs keskusele läbi digitaalse andmevahetuse. Selliseid andmekeskuseid peaks tulevikus veelgi lisanduma.

Esmajärjekorras on plaan Luksemburgis asuvatesse serveritesse üle viia riigikassa infosüsteem, maksekohuslase register, pensionikindlustuse register, e-toimik, kinnistusraamat, äriregister, Riigi Teataja, rahvastikuregister, isikut tõendavate dokumentide register ja maakataster.

Tagasiside