Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Vabariigi Valitsus tegeleb Nursipalu harjutusväljaku laiendamisega liigselt kiirustades ja Riigikogule menetlemiseks üle antud eelnõus on mitmeid küsitavusi, mistõttu Keskerakonna fraktsioon seda praegusel kujul ei toeta, lausus riigikaitsekomisjoni liige Enn Eesmaa.

“Meil puudub kindel teadmine, et harjutusväljaku laiendamise tõttu kodu kaotavad inimesed saavad väärilise kompensatsiooni ning mõjusfääri jäävatele inimestele ja asutustele oleks tagatud piisavad leevendusmeetmed,” selgitas Enn Eesmaa. “Koalitsioon tuli parlamenti pooliku paketiga, kompensatsioonimeetmeid arutab Vabariigi Valitsus neljapäevasel istungil. Mõistame täielikult kohalike inimeste muret toimuva suhtes, sest kogukonna kaasamine on olnud puudulik ja inimestel puudub tuleviku osas kindlustunne.”

Enn Eesmaa sõnul on lisaks kompensatsioonile vajalik saada ümberkaudsete omavalitsuste ja kohaliku kogukonna heakskiit harjutusväljaku laiendamisele. “Ei saa eeldada, et Nursipalu laiendamisega on seotud ainult need 21 peret, kelle elamud planeeritava polügooni uutesse piiridesse jääksid. Mürareostus ja looduse hävitamise mõju ulatub oluliselt kaugemale,” toonitas Keskerakonna juhatuse liige. “Keskerakonna fraktsioon esitab eelnõule kindlasti omapoolsed muudatusettepanekud ja lähtuvalt tagasisidest teeme järgnevad otsused.”

Enn Eesmaa tõi välja, et Kagu-Eesti mainekujunduse eesmärgil läbi viidud uurimuse kohaselt peavad kohalikud elanikud ja ettevõtjad piirkonna tugevuseks just elukeskkonda, loodust ja turvalisust ning piirkonda külastavad turistid hindavad eelkõige ilusat loodust, vaikust ja rahu.

“Võrumaa inimestele on vaja anda kindlustunne, et harjutusväljaku võimaliku laiendamisega kaasnevate mõjude leevendamiseks tehakse piirkonda elukvaliteeti tõstvaid riiklikke investeeringuid. Keskerakond peab oluliseks, et täisväärtuslik elu oleks võimalik ka äärealadel ning seisame selle eest, et Võrumaal viidaks mustkatte alla kruusateed, rajataks üürimaju ning renoveeritaks haridus- ja tervishoiuasutusi,” rääkis Enn Eesmaa.

Tagasiside